V kostele Nejsvětější Trojice v sobotu 27. června si první koncert nenechala ujít početná skupina posluchačů.

Basbarytonista Adam Plachetka a varhaník Přemysl Kšica do úvodního koncertu zařadili až na jedinou výjimku díla Antonína Dvořáka.

Zazněly Preludium a fuga D dur pro varhany a poté Ave Maria a Tu Trinitatis unitas Hymnus k Nejsvětější Trojici. Po dramaturgicky zajímavě zařazené Sonátě IV pro varhany od Josefa Leopolda Zvonaře (18241865) přišly na řadu Dvořákovy Biblické písně.

Zřejmě nejvýstižněji popsal úvodní koncert festivalu autor Roman Marčák na portálu Opera Plus následujícími slovy: „Adam Plachetka dokonalou interpretací prokázal ošidnost tvrzení, že operní pěvci nedosahují kvalit specialistů na duchovní skladby. Biblické písně provedl s veškerou razancí svého stále ještě mladého věku a hlasu, čímž naplno zdůraznil naléhavost slov jednotlivých písní. Jedinečná technika se v jeho případě snoubí s patrným ponorem do textu a celkového významu hudebního sdělení. Věk není v jeho případě hendikep, jak by mohl namítnout ten, kdo očekává interpreta Biblických písní staršího, poznamenaného uvážlivostí či zkušeností danou životními prožitky. Naopak, procítěné podání, jakého byli posluchači na Kuksu svědky, jasně přesvědčilo, že Plachetka si velmi dobře uvědomuje obsah interpretovaného díla a činí mu radost předávat jeho poselství. Vyniká sebejistotou, ale i pokorou a úctou k dílu i k těm, kdo mu naslouchají. Publikum právem ocenilo dlouhotrvajícím potleskem jak Adama Plachetku, tak způsob, jakým se varhanního doprovodu ujal Přemysl Kšica. A ještě dlouho po koncertě si mnozí z nich povídali o tom, jaké štěstí je potkalo, že se mohli na Kuksu osobně a doslova ´na dotek´ seznámit se sólistou Vídeňské státní opery či newyorské Met."

Další program:

Hudební léto Kuks pokračuje v sobotu 11. července od 18 hodin dalším koncertem. Vystoupí v něm polská sopranistka Natalie Rubiś a soubor Collegium 1704 s dirigentem Václavem Luksem, 25. července zahrají Jaroslav Halíř (trubka) a Pavel Černý (varhany), 8. srpna je na programu koncert Škampova kvarteta a v sobotu 22. srpna letošní ročník uzavřou Ivan Ženatý (housle) a Jaroslav Tůma (kladívkový klavír), kteří mimo jiné provedou novodobou premiéru duet Jakuba Jana Ryby.