Při závěrečném koncertu vystoupil houslový virtuos Ivan Ženatý a důstojně tak uzavřel další díl festivalového projektu Víta Havlíčka (ředitele a dramaturga). Ten již šest let výrazně obohacuje kulturní život našeho regionu. Děje se tak pravidelně v období letních prázdnin, což paradoxně přispívá k velké návštěvnosti této akce (kostel bývá pravidelně doslova přeplněný), a to nejen z řad občanů našeho města a okolí, ale i z řad turistů a zájemců doslova z celé země. Nezřídka se tak v auditoriu setkáme i s významnými osobnostmi, např. s šéfdirigentem České filharmonie Jiřím Bělohlávkem. Hlavním „lákadlem" je výrazná dramaturgie festivalu. Již zahajovací koncert 27. června v tomto směru mnohé napověděl. Vystoupil na něm za doprovodu varhaníka Přemysla Kšici sólista Vídeňské státní opery a host Metropolitní opery v New Yorku, basbarytonista Adam Plachetka, naše současná největší mužská pěvecká „hvězda". Hned následující koncert byl doslova „lahůdkou", především pro znalce a příznivce proslulého souboru Collegium 1704 v čele s Václavem Luksem, který, kromě jiného, doprovodil i polskou sopranistku Natalii Rubiś. Protagonisty dalšího koncertu byli první trumpetista České filharmonie Jaroslav Halíř a varhaník Pavel Černý. Oba svým strhujícím výkonem doslova fascinovali publikum kukského kostela.

Na předposledním festivalovém koncertu 8. srpna pak vystoupilo světově proslulé Škampovo kvarteto, tentokrát výhradně s klasicistním repertoárem. Poslední, pátý koncert festivalu pak uzavřel již zmíněný Ivan Ženatý, za doprovodu varhaníka a klavíristy Jaroslava Tůmy, kteří kromě jiného uvedli i novodobou premiéru Duet pro housle a kladívkový klavír Jakuba Jana Ryby. Toto repertoárové číslo konvenuje s další zajímavou dramaturgickou linií festivalu, a sice na jedné straně uvádění neprávem zapomenutých děl hudební minulosti a na straně druhé světových premiér děl současných autorů, která nějakým způsobem vycházejí z genia loci špitálu v Kuksu (letos dílo Otomara Kvěcha, v minulosti např. Emila Viklického, či Ivana Kurze).

Nezbývá než popřát Vítu Havlíčkovi a celému festivalu Hudební léto Kuks mnoho dalších úspěšných ročníků, které udrží jeho vysokou úroveň a prestiž, což 6. ročník naplnil dokonale.

Petr Mádle