"Theatrum Kuks je bytostně spjatý s kukským údolím a jeho kulturním dědictvím, z něhož přímo vychází dramaturgie festivalu. Od jeho založení před 20 lety objevil pro laickou i odbornou veřejnost řadu původních děl vázaných na hraběte Šporka, hudebních i divadelních, která v obnovené premiéře představil. Stal se jedinečnou příležitostí pro bezbariérové setkávání umělců s umělci a umělců s veřejností. Theatrum Kuks je prostor, v němž se z barokní inspirace rodí současné umění," charakterizovala festival jeho ředitelka Kateřina Bohadlová.

V barokním areálu v Kuksu a jeho okolí se koná tento týden 20. ročník festivalu Theatrum Kuks.
Na Šporkově vyhlídce budou umělci zkoumat svatební rituály i sexuální revoluce