Uskutečnil se v neděli odpoledne v Kostele Narození Panny Marie v Trutnově, kde do kasiček Tří králů padaly první finanční příspěvky. Sbor si k vystoupení přizval i soubor Asinus musicus Základní umělecké školy v Trutnově pod vedením Martina Ličky. Tříkrálová sbírka potrvá do neděle.

Oblastní charita Trutnov se zapojuje do Tříkrálové sbírky po dvacáté. V loňském roce se díky výjimečným tříkrálovým koledníkům a štědrým dárcům mohla sbírka pochlubit na Trutnovsku rekordní částkou 209 020 Kč. Tříkrálových skupinek mohli loni lidé potkat na Trutnovsku celkem 52.

"Smyslem sbírky není pouze vybírání peněz, ale snaha o zachování toho, co se z naší společnosti pomalu začíná vytrácet a tím je osobní kontakt," vysvětluje Martina Vágner Dostálová, koordinátorka sbírky za Oblastní charitu Trutnov. Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude použit na zajištění provozu Domácí hospicové a paliativní péče, na její podporu, propagaci.

Odborně vyškolený personál zajišťuje operativní poskytnutí péče v Trutnově a okolních obcích. "Domácí hospicová - paliativní péče pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stavu. Jde o komplexní péči poskytovanou jak pacientům, tak pečujícím rodinám. Jejím cílem je pomoci pacientům prožít konec života důstojně, v bezpečí domova, v kruhu svých blízkých.  Pacientům se snaží maximálně tlumit bolest a potíže vyplývající z onemocnění a mírnit tělesná i duševní strádání. Pečujícím rodinám poskytuje odborné poradenství a nabízí pomoc v těžké životní situaci," upřesnila Martina Vágner Dostálová.

"Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách," dodala.

Ilustrační fotografie.
Podpoříte i letos sbírku Tří králů?