Konala se v úterý 2. listopadu v Zábavním centru Zálabí. Sdružení akci přichystalo pro lidičky s mentálním postižením nejen z rodin, ale i z okolních zařízení sociální péče.

Byli zde jednak žáci dvorské speciální školy, dále z Barevných domků Hajnice, ke kterým patří i Oranžový dům Trutnov a Vínový dům Markoušovice, ze Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené v Trutnově, z Domova důchodců a ÚSP v České Skalici, ze Základní školy speciální v Jaroměři, z Dětského domova v Dolním Lánově, a z o.s. Život bez bariér z Nové Paky. V sále se sešlo 237 lidí. Taneční zábava byla střídavě doprovázena hudební skupinou VEGA z DSP Skalice na Litoměřicku a diskotékou P. Lára, všichni bez nároku na honorář.

Během odpoledne se nám představila taneční skupina Pistolníci a taneční skupina Colty ze Stacionáře v Trutnově v rytmu country, dále děti ze Speciální školy v Jaroměři předvedly dvě taneční vystoupení v rytmu disko. Zálabí nám bylo bezplatně pronajato. Děkujeme všem, kteří nám svým dílem pomohli uskutečnit tuto velmi zdařilou akci, jež již konala osmým rokem.

Jitka Punnerová