Tentokrát měli posluchači možnost vyslechnout díla Händelova, Richterova a Mozartova v podání italského klarinetisty Claudia Mansuttiho a špičkového českého smyčcového souboru Apollon Quartet. V první části Apollon Quartet přednesl Overturu z Händlova oratoria Mesiáš a Smyčcový kvartet C dur op. 5 č. 1 českého skladatele Františka Xavera Richtera. Apollon Quartet patří mezi přední reprezentanty slavné české kvartetní školy. Tradice, na kterou kvarteto navazuje, byla utvářena takovými ensembly, jakými bylo Vlachovo, nebo Janáčkovo kvarteto.

Ve druhé polovině koncertu se ke kvartetu připojil italský klarinetista Claudio Mansutti a společně přednesli Kvintet A dur pro klarinet a smyčcové kvarteto, KV 581 Wolfganga Amadea Mozarta. Claudio Mansutti je vítězem několika soutěží komorní hudby v Itálii i dalších evropských zemích. Vedle hry na klarinet se věnuje též dirigentské činnosti, má velké zkušenosti oblasti organizování hudebních podniků a dlouhou dobu byl ředitelem Orchestra Sinfonica of Friuli Venezia-Giulia a Teatro Luigi Bon v Udine.Posluchači odcházeli obohaceni o zážitek z krásné hudby ve špičkové interpretaci.

Daniel Václavík