Cyklus patnácti slavnostních předvánočních charitativních koncertů konaných pod osobní záštitou a s úvodními slovy biskupa Mons. Dominika Duky, hejtmana Královéhradeckého kraje, primátora města Hradce Králové, města Pardubic, města Děčína, města Ústí nad Labem a starostů měst - Česká Třebová, Dvůr Králové nad Labem, Hořice v Podkrkonoší, Dobruška, Holice, Polička, Rychnov nad Kněžnou, Jaroměř, Náchod, Broumov. S finančním příspěvkem Královéhradeckého kraje a měst Dobruška, Jaroměř, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Dvůr Králové nad Labem, Děčín.

Od roku 2005 je pořádán pravidelně v prosinci exkluzivní cyklus deseti až patnácti krásných předvánočních chrámových koncertů v ojedinělé dramaturgii pod titulem AVE MARIA - VÁNOCE 2005, 2006, 2007, 2008. Tyto koncerty se konají v chrámových prostorách pod záštitou biskupa Mons. Dominika Duky, v roce 2008 i pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje a primátorů a starostů zainteresovaných měst a obcí. Mediálními partnery těchto koncertů je Český rozhlas HK (pravidelně pořizuje živou nahrávku jednoho z koncertů cyklu, kterou uvádí v podvečerních hodinách Štědrého dne).

Ve východočeském regionu se koná celkem třináct koncertů ve dvanácti městech Královéhradecké diecéze, v regionu Ústeckém dva koncerty ve dvou městech – Ústí nad Labem a Děčíně.

V Královéhradeckém kraji se koncerty konají v osmi městech.
• Hradec Králové - kde má koncert již desetiletou tradici- budou uvedeny dva koncerty
• Hořice - region Jičín
• Náchod, Broumov, Jaroměř, Dobruška - region Náchod
• Rychnov nad Kněžnou – region Rychnov
• Dvůr Králové nad Labem – region Trutnov

V kraji Pardubickém se konají koncerty ve čtyřech městech
• Pardubice, Česká Třebová, Polička, Holice – region Pardubice

V Ústeckém kraji dva
• Ústí nad Labem – region Ústí n/L
• Děčín - region Děčín

Koncerty jsou připraveny v ojedinělé dramaturgii založené na zvuku dvou královských nástrojů - křídla a varhan. Oba nástroje zní v podání vynikajících umělců v některých skladbách současně či si navzájem předávají témata. Tento jedinečný zážitek umocní krásné skladby a árie v podání operních pěvců, dětského a smíšeného pěveckého sboru. Účinkují: Prof. Vladimír Župan - klavírní virtuos, zasloužilý umělec Ukrajiny (jeho medailónek nedávno vysílala Česká televize); Prof. Michal Novenko - přední představitel české varhanní školy; Ema Hubáčková - soprán, operní pěvkyně; Ladislav Mlejnek – sólista Státní opery Praha a Národního divadla Brno. Do dramaturgie koncertů jsou zařazeny i pěvecké sbory jednotlivých měst, které si jistě zaslouží příležitost k vystoupení a možnost reprezentovat své město: Dětský pěvecký sbor Carmina z Rychnova nad Kněžnou, smíšený sbor Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové - Gybon, Skřivánci – pěvecký sbor Jiráskova gymnázia Náchod, dětský sbor ZUŠ Jaroměř, dětský sbor ZUŠ Polička, Děčínský smíšený sbor, dětský sbor ZUŠ Děčín - Pomněnky, smíšený pěvecký sbor Pedagogické fakulty Ústí nad Labem aj…

Koncerty roku 2008 jsou pořádány též v duchu charitativním. Dvakrát ročně agentura EMMA v souvislosti se svou uměleckou činností přispívá na charitativní projekty. V tomto roce bude vyhlášena ve spolupráci s Českým rozhlasem Mariánská sbírka včetně dárcovských sms. Zakoupením vstupenky každý posluchač přispívá na charitativní projekty ve městě a kraji. V průběhu jedné skladby k tomu určené budou mít posluchači možnost odeslat dárcovskou sms i přímo z koncertu. Věřím, že se nám podaří spojit krásné umění s pomocí potřebným a naši posluchači budou mít srdce otevřená. agentura EMMA
Pozvánka: V Hořicích se koncert uskuteční ve středu 10. prosince od 19 hodin v kostele Narození

Seznam charitativních koncertů z cyklu AVE MARIA – VÁNOCE 2008

Pod záštitou biskupa Mons. Dominika Duky, hejtmana Královéhradeckého kraje, primátora města Hradce Králové, města Pardubic, města Děčína, města Ústí nad Labem, starostů měst - Česká Třebová, Dvůr Králové nad Labem, Hořice v Podkrkonoší, Dobruška, Holice, Polička, Rychnov nad Kněžnou, Jaroměř, Náchod, Broumov.

S finanční podporou Královéhradeckého kraje a měst Děčín, Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Dobruška, Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem.

1. sobota 6. 12. v 18.00 hod.
Česká Třebová - Kostel Sv. Jakuba

2. neděle 7. 12. 2008 v 16.00 hod.
Dvůr Králové nad Labem - Kostel Sv. Jana Křtitele

3. pondělí 8. 12. 2008 v 18:00 hod.
Děčín - kostel Povýšení sv. Kříže

4. úterý 9. 12. 2008 v 19.00 hod.
Pardubice - kostel sv. Bartoloměje

5. středa 10. 12. v 19.00 hod.
Hořice v Podkrkonoší - Kostel Narození Panny Marie

6. čtvrtek 11. 12. v 19.00 hod.
Dobruška - Kostel Sv. Václava

7. pátek 12. 12. v 19.00 hod.
Holice - Kostel Sv. Martina

8. sobota 13. 12. v 16.00 hod.
Polička - Kostel Sv. Jakuba

9. neděle 14. 12. v 18.00 hod.
Hradec Králové - Katedrála Sv. Ducha

10. úterý 16. 12. 2008 v 19:00 hod.
Rychnov nad Kněžnou - zámecký kostel

11. středa 17. 12. v 19.00 hod
Jaroměř - Chrám Sv. Mikuláše

12. čtvrtek 18. 12. 2008 v 19.00 hod.
Náchod - Kostel sv. Vavřince

13. pátek 19. 12. 2008 19:45
Ústí nad Labem – Kostel Nanebevzetí Panny Marie

14. sobota 20. 12. 2008 v 18.00 hod.
Broumov - Kostel sv. Vojtěcha

15. neděle 21. 12. 2008 v 18.00 hod.
Hradec Králové - Katedrála sv. Ducha