V letech 2008 až 2009 prošlo dílo mnoha fázemi tvorby – od voskových modelů přes modelování v hlíněaž po sádrový odlitek. Konečně v minulých dnech odlili v umělecké slévárně HVH v Horní Kalné poslední část pro jednotunovou bronzovou jezdeckou sochu T. G. Masaryka.

Jde o unikátní sousoší, první jezdeckou sochu Masaryka, který sedí a přemýšlí na pasoucím se koni. „Zaměřil jsem se na ztvárnění těch rysů Masarykovy povahy, které ho dělaly jedinečným, hlubokým a zároveň dobrosrdečným člověkem dalekého rozhledu a vůle spojené s vírou ve smysl světa. Viděl jsem ho, jak potřeboval něco promyslet. Zastavil, nechal svého koně Hektora protáhnout šíji a sundal si čepici (furažku), protože se před tím při cvalu zahřál,“ svěřil se sochař.

Jezdecká socha prezidenta T. G. Masaryka se rodila v Jaroměři

Zastavil, nechal svého koně Hektora protáhnout šíji a jak si sundal čepici (furažku), protože se před tím při cvalu zahřál,” prozrazuje k výrazu sochy jaroměřský umělec, jenž srovnává T. G. Masaryka s římským císařem a filozofem Markem Antoniem Aureliem.

Nyní zbývá sochaři jednotlivé bronzové části spasovat a vyciselovat. Nejde o pomník monumentální, ale ve filozofickém pojetí spíše o plastiku tak trochu intimní, ukazující laskavou tvář Masarykova charakteru, i když jde o sochu o 20%větší než je životní velikost.

Sousoší bude dlouhé tři a půl metru a vysoké tři metry a šestnáct centimetrů. Sochař v Lánech s architektem Miloslavem Čejkou řešili umístění, velikost a podstavec sochy, která má být slavnostně odhalena v sobotu 6. března 2010 před Muzeem TGM v Lánech v předvečer 160. výročí narození prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka (1850 - 1937).

Podnět k vytvoření jezdecké sochy vzešel od ředitelky Muzea TGM v Lánech magistry Magdaleny Mikeskové a ředitele Masarykova muzea v Rakovníku magistra Františka Povolného.

Hlavní složité vlastní sochařské práce probíhaly v Jaroměři v areálu bývalé kotelny přádelny Clasic Cotton. Sochař nechal vyrobit velkou točnu, aby mohl využívat maximální, alespoň sedmimetrový odstup a dostatek horního světla. Navrhl kovovou kostru, železnou výztuž na sousoší, kterou zhotovili mistři a učni Střední řemeslné školy v Jaroměři.

V měsíci květnu 2009 sochař Petr Novák s pomocnicí sochařkou Gabrielou Špačkovou začali na kostru drátovat pletivo a za dva týdny nakládat výbornou hlínu jaroměřského hlinaře pana Svídy.

„Pak jsem se sochou zůstal sám a nevím, jak dlouho jsem ji vlastně modeloval a co se při tom dělo, protože jsem se musel úplně soustředit a po pravdě řečeno, stála mě ta socha málem rozum. Pamatuji si jen každodenní lijáky a bouřky a hrůzu z toho, že se mě nepodaří dát Masarykovi ten správný výraz,“ prozradil Petr Novák, jenž je známý hipický sochař. Koně jsou totiž jeho velkou láskou. Sám je chová. Proto věnoval mimořádnou pozornost modelací koní podle reálných arabů a plnokrevníků.

Také portrét prezidenta TGM nebyl pro něho velký problém, neboť už pro Josefov vytvořil bustu TGM a pro Jaroměř pomník TGM (2003). Tvorbě sousoší věnoval tradičně příkladnou péči a soustředěnost, kterou budou moci návštěvníci sami posoudit v prezidentských Lánech po 6. březnu 2010.