Vystavené exponáty jsou k zhlédnutí do 28. března. Výstava je určena především dětem, ale zajímavá bude i pro dospělé návštěvníky. Bájná postava Krkonoš se představuje v různých podobách a situacích. Výstava nabízí i několik verzí vzniku legend o Krakonošovi.

Součástí akce je také aktivní zapojení návštěvníků do programu – děti si budou moci přímo na výstavě namalovat svého Krakonoše, vyluštit Krakonošovu tajenku a nebo se přihlásit do výtvarné a literární soutěže na téma „Kdo jsi, Krakonoši?“

Soutěž bude mít dvě kategorie: 1. děti v mateřských školách a na prvním stupni základních škol, 2. žáci druhého stupně základních škol. Děti mohou soutěžit svými výtvarnými díly – kresbami, malbami, plastikami z libovolného materiálu, stejně jako literárními díly – příběhy, básněmi atd.

Uzávěrka soutěže je 31. května 2010 (fyzické výtvory mají být doručeny na adresu: pracoviště EVV, Správa KRNAP, Dobrovského 3, Vrchlabí, PSČ 543 01 – díla v elektronické podobě pak na: oev@krnap.cz).

V průběhu měsíce června budou všechna doručená dílka k vidění na internetových stránkách www.krnap.cz a jejich návštěvníci vyberou hlasováním tři nejlepší z nich v každé kategorii.

Správa Krkonošského národního parku je pak ocení. Nejúspěšnější dílka budou vystavena v č. p. 222 v rámci Řemeslnického léta a vítězné literární práce budou zveřejněny v časopisu Krkonoše – Jizerské hory.