Začalo to trojlístkem skvělých fotografů Bohdan Holomíček, Pavel Štecha, Tomki Němec. A jmény jako Aleš Lamr, Ladislav Sitenský, Jiří Havel, Tomáš Císařovský pokračuje výstavní činnost Galerie Veselý výlet už patnáct let. První vernisáž se konala 15. ledna 2000. A první výstava roku 2015, nazvaná Odkud jseš?, by na pomyslném žebříčku stála hodně vysoko. Od soboty tu totiž visí rozměrná plátna Lubomíra Typlta, jejichž sílu umocňuje specifický prostor Veselého výletu.

Nejdřív jméno

„Když jsme šli v roce 2012 na autorovu výstavu do Galerie hlavního města Prahy, bylo pro nás dominantní jméno. To je tady v našem údolí hodně časté. Kdyby jste spočítali všechny lidi, co se tu narodili, tak skoro všichni byli Typlti," předeslal s nadsázkou při zahájení výstavy Pavel Klimeš. „Tvorba Lubomíra Typlta nás silně oslovila a o výstavu jsme usilovali několik let. Nakonec úspěšně a to nás opravdu těší," dodal.

Lubomír Typlt se narodil v Jilemnici, pochází z Nové Paky. Studoval na výtvarných školách v Praze, Brně a také u světově respektovaného malíře Markuse Lüpertze na Státní akademii umění v Düsseldorfu. „Je zajímavé, že profesor Lüpertz jako pětiletý musel po válce odejít s rodiči z rodného Liberce, aby se tam za 65t let vrátil se svou velkou výstavou. Jeho žák Lubomír Typlt nyní vystavuje v galerii Veselý výlet v Peci. Jedno plátno z roku 2006 zobrazuje dialog dvou kluků a jmenuje se Odkud jseš?. Reflektuje nejčastější otázku, na kterou odpovídal během šestiletého studia v Německu. Tehdy netušil, že se jednou zeptáme na totéž, ovšem v jiné souvislosti," podotýká Pavel Klimeš.

Z hor do kraje

Rodové jméno Tippelt bylo až do vyhnání starousedlíků před sedmdesáti lety nejčastějším příjmením v kraji pod Sněžkou. Od zrušení nevolnictví odcházeli lidé z hor do Podkrkonoší. V českých sídlech jako je Dvůr Králové, Úpice, Jilemnice a Nová Paka žije řada rodin s příjmením připomínajícím jejich kořeny v Krkonoších. To je i případ literáta Jaromíra a jeho bratra, malíře Lubomíra Typlta.

„Tušili, že jejich rod kdysi přišel z německy mluvících oblastí, ale až teď jsme je seznámili s dominancí Tippeltů v údolí Horní Úpy. Až se ponoří do svého rodokmenu, nejspíš najdou předky v Albeřicích, Maršově nebo v Peci pod Sněžkou. Tak se Lubomír Typlt výstavou vrací do kraje předků stejně jako jeho profesor Markus Lüpertz, i když jistě s jiným pocitem," dodává Pavel Klimeš.

„Když jsem se o téhle souvislosti dozvěděl, byl jsem dojatý a výstava tak dostala úplně jiný rozměr. Nikdy jsem se nezabýval tím, odkud náš rod pochází," řekl při vernisáži Lubomír Typlt.

Vernisáž v Galerii Veselý výlet zpestřilo představení Ursonate německého básníka a malíře Kurta Schwitterse v podání Pavla Novotného a bratra Lubomíra Typlta, Jaromíra. Ursonate patří ke stěžejním dílům evropského dadaismu. Schwitters na ní pracoval v letech 1923 až 1932. Název odkazuje na hudební kompozici, sonátu, ale ve skutečnosti nelze přesně určit, jedná-li se o skladbu hudební či jazykovou. Kompozice balancuje na hranici mezi hudbou a jazykem, zároveň tvoří i svérázné grafické dílo.