„Týká se občanů z Úpice, Malých a Velkých Svatoňovic, Suchovršic, Havlovic, Libňatova, kteří se ve druhé světové válce zapojili do zahraničního odboje,“ říká jeden z autorů, Josef Cabadaj.

Druhým z tvůrců je vojenský historik Jan Rail z Náchoda. Ten se touto problematikou zabývá několik desetiletí a má také lví podíl na textovém i fotografickém obsahu.

„Publikace je ryze vojenská a myslím, že zaplní chybějící informační mezeru k jednotlivým vojákům, kteří byli našimi spoluobčany a pocházeli z výše uvedených obcí,“ dodává Cabadaj, který sepsání knihy inicioval. „Vojenské historii se věnuji již dlouhou dobu a jedním z důvodů k sepsání publikace byla snaha o co nejpravdivější podání. Čas od času totiž vyjde na toto téma článek, ale objevuje se tam řada nepřesností. Například chybné letopočty, názvy jednotek a podobně,“ vysvětluje svou snahu Cabadaj.

„Jedním z důvodů, proč byly životy vojenských osob z Úpicka a podhůří Jestřebích hor sepsány, je skutečnost a současně společenská potřeba, předat zájemcům o historii kraje objektivní a pravdivé informace. Vojáci a jejich osudy, o kterých je tato publikace, si nepochybně zaslouží, abychom o nich věděli co nejvíce. Nebylo ovšem záměrem zabývat se další činností těchto lidí po roce 1945,“ uvádějí autoři v závěru knihy.

Z dvaadvaceti osob, kterým se kniha věnuje, žijí v současnosti již jen dva. Plukovník Pavel Švec, vynikající letec z Malých Svatoňovic a Bedřich Jiránek, toho času bydlící ve Voticích.

Autoři předkládají čtenářům životní osudy statečných lidí, kteří v naprosté skromnosti a v ústraní, prožili své válečné i poválečné roky života (přesněji řečeno, velká většina z nich). „Chceme také ukázat, že i když se o nich moc nemluvilo a nepsalo, ještě neznamená, že byli horší než jiní vojáci. Prostě je jen osud zavedl na různé strany válečných kolbišť. V konečném důsledku se žádný z nich za své vojenské působení za druhé světové války, nemusí stydět,“ je přesvědčen Josef Cabadaj.

„Pokud budeme znát svou historii, lépe pochopíme svou přítomnost a můžeme ovlivnit svou budoucnost. I proto na své zpracování ještě čeká řada témat z Úpice a Malých Svatoňovic, například aktivita našich spoluobčanů při ukrývání zbraní za druhé světové války, pravdivé skutečnosti z úpické květnové revoluce 1945, činnost některých osob za Protektorátu, kolaborace s nacisty a podobně,“ vidí další možnosti Josef Cabadaj.

Publikaci Zapomenutí hrdinové v nákladu 500 kusů vydalo Muzeum bratří Čapků Malé Svatoňovice. Na grafické úpravě a obalu se podílel havlovický výtvarník Josef Vik, korektury obstarala Jindra Hylmarová. Kniha je k sehnání v Muzeu Bratří Čapků v Malých Svatoňovicích, v úpické knihovně a také v papírnictví v ulici Pod Městem v Úpici.