Koncert se koná v době 250. výročí znovuposvěcení královédvorského kostela sv. Jana Křtitele, které proběhlo v září 1773. Skladba Domus mea (Můj dům) je napsaná na biblické texty spjaté s touto tematikou. Kromě premiérované kompozice zazní sborová díla W. A. Mozarta, M. Haydna, Ch. W. Glucka nebo G. Rossiniho, pro varhany sólo jsou v programu zařazeny skladby J. S. Bacha, J. Brahmse, L. Boëllmanna a dalších autorů.

Královédvorský chrámový sbor, který řídí sbormistr Vít Havlíček, se věnuje koncertní činnosti u nás i v zahraničí. Spolupracuje také s různými jinými interprety z řad zpěváků i varhaníků. Na tomto koncertu sbor na varhany doprovodí přední česká varhanice Daniela Valtová Kosinová, která zastává funkci vedoucí klávesových nástrojů v Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK. Koncertuje po celé Evropě a v roce 2014 vystoupila s Českou filharmonií pod vedením Jiřího Bělohlávka v newyorské Carnegie Hall a o rok později v Musikvereinu ve Vídni.

Hudební skladatel Martin Hybler (* 1977) absolvoval skladbu na Pražské konzervatoři a AMU. Během studií na AMU obohatil své vzdělání na stáži na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku. Jeho skladby zazněly na mezinárodních festivalech doma i v zahraničí. Za všechny můžeme jmenovat Pražské jaro nebo festival Klagenspuren v Innsbrucku. Jeho kompozice a aranže prezentovaly orchestry jako Česká filharmonie nebo Pražská komorní filharmonie. Věnuje se též pedagogické činnosti, vyučuje na AMU v Praze.

Koncert finančně podpořilo město Dvůr Králové nad Labem. Více informací nawww.kchs.cz.