Zároveň zde jako doprovázející i sólový varhaník vystoupil jeden z našich předních hráčů na tento nástroj Pavel Černý. Již tradičně je součástí koncertů chrámového sboru v královédvorském kostele i uvedení světové premiéry (tedy prvního provedení vůbec) původní skladby, napsané pro tuto příležitost některým z našich předních hudebních skladatelů.

Výčet těch, které se již uskutečnily, by byl již poměrně dlouhý. Tentokrát šlo hned o dvě díla slovenského skladatele Juraje Filase, který žije, komponuje a pedagogicky působí v Praze.

Není ovšem bez zajímavosti, že je v oboru skladby žákem královédvorského rodáka, skladatele Jana Zdeňka Bartoše, na kterého s láskou vzpomenul při krátkém vystoupení na závěr koncertu, jehož se osobně zúčastnil. Nejprve zaznělo rozsáhlejší sborové dílo s doprovodem varhan Slavík z ráje na text perského myslitele a básníka Rúmího (1207 1273). Tuto skladbu autor věnoval Královédvorskému chrámovému sboru, jeho sbormistru Vítu Havlíčkovi a památce prof. Jana Zdeňka Bartoše.

Poté následovala posluchačsky velmi přístupná Píseň k Madoně Královédvorské na text Marie Čermákové. Kromě těchto dvou děl zazněly na koncertě jak skladby pro smíšený sbor (Mozart, Cherubini, Saint-Saëns, Garcia), tak i pro sólové varhany (Bach, Seger, Mendelssohn-Bartholdy). Přestože chrámový sbor je amatérským tělesem, jeho výkon na koncertě byl obdivuhodný, především při provedení náročného Filasova díla.

Zásluhu na tom má především sbormistr Vít Havlíček, působící v současné době kromě jiného i jako pedagog na AMU v Praze a díky němuž mohou být královédvorští občané již několik let prvními posluchači děl našich předních hudebních skladatelů.

Petr Mádle