Kromě této skladby, což byl zlatý hřeb koncertu, zazněla díla W. A. Mozarta, Ch. W. Glucka a G. Rossiniho. Varhanního doprovodu se výborně zhostila Daniela Valtová Kosinová. V jejím podání zazněly i sólové skladby od J. S. Bacha, D. Buxtehudeho, J. Brahmse a L. Boëllmanna. Hyblerova premiéra byla publikem vřele přijata, i když se jednalo o soudobou hudbu. Posluchači měli navíc v programu celý latinský text skladby i s českým překladem.

Tento koncert navštívil sám autor nové skladby Martin Hybler a starosta města Jan Jarolím. Přesto, že byl krásný letní den, tak byla návštěvnost velká. Ocenil to i sám autor nové skladby, který v závěru poděkoval sboru za nastudování i divákům za účast. Díky za to všem. Myslím, že všichni byli spokojeni a odcházeli s pěkným hudebním zážitkem.

Marie Pácaltová