Otevřením nové naučné stezky po místech bojů v roce 1866 vrcholila sobotní vzpomínková akce na prusko rakouskou válku.
Po nastoupení jednotek v dobových uniformách přiblížil novou stezku místostarosta Tomáš Hendrych. „Vede z Polska, má osmadvacet zastavení, která přibližují události i osobnosti v českém, polském a německém jazyce. U Choustníkova Hradiště se napojuje na královédvorskou naučnou stezku,“ vysvětlil Hendrych.

Zahrnuje také osm stávajících panelů. Spolupráci s českými partnery při budování naučné cesty, která připomíná společné dějiny regionu, ocenil místostarosta Kamienej Gory Kazimierz Kava. O hudební doprovod se postarala městská dechovka Krakonoška. Slavnost pokračovala čestnými salvami, natíráním desky v dlažbě náměstí černou barvou a odchodem vojenské kolony na místa bojů. Její součásti byly tři vozy tažené koňmi, které vezly k pomníkům věnce a zpátky pochodem unavené vojáky.