Účastníci mohli využít též nabídky prodejních stánků s výrobky krkonošských řemeslníků nebo prodej Fairtrade produktů. Mnohé zaujal stánek s výstavou fotografií a textů o faře a kostelu, o vývoji prací na těchto objektech. Lidé zavítali i do vzniklých řemeslných dílen. Akce je každý rok zaměřena právě na obnovu fary a kostela.