Bývalý kronikář se čtvrti, která leží na okraji města směrem k nemocnici, věnuje dlouhodobě. Před několika lety například napsat přílohu Vlastivědného čtení věnovanou stolové společnosti Cvrndorf. Ta se desítky let starala o kulturní a společenský život Podharti. Na besedě, kterou pořádalo muzeum ve spolupráci s Městskou knihovnou Slavoj, se tak hovořilo o minulosti i současnosti čtvrti.

K vidění byly desítky fotografií, map a obrázků, na kterých Pavel Janoušek dokumentoval změny, ke kterým tu došlo. Během téměř dvouhodinové akce zazněla řada zajímavých informací. Muzeum zapůjčilo na ukázku také některé předměty, které se váží k historii Cvrndorfu, například prapor, ozdobné stuhy nebo fotografie. Pro zájemce, kterí se do zaplněného špýcharu nedostali, je určitě dobrou zprávou, že o Podharti v současné době vzniká knížka.