Pátek 4.5.2007

16:00 Martin Stejskal v Galerii Dračí ulička

Vernisáž výstavy pražského surrealistického výtvarníka, spisovatele a předního znalce hermetismu s jehož dílem se trutnovská veřejnost seznámila v Galerii města Trutnova během léta 2006 při jeho velmi úspěšné výstavě „Myslet draka“.

20:30 Cesta za hvězdou - vynesení losových cedulí

Noční průvod z Trutnova do Starého Rokytníku, během něhož budou symbolicky označovány obce a dvory zmíněné ve starých trutnovských pověstech. Začne výtvarnou performancí v městském parku u dračího jezírka a skončí koncertem v kostele sv. Šimona a Judy ve Starém Rokytníku.

23:00 Kvinterna – „Terra Mystica“

Multimediální vystoupení renomovaného souboru Kvinterna zabývajícího se středověkou hudbou na téma krajina a živly doplněné vizuální projekcí.

Před samotným koncertem proběhne premiéra „Dračího chorálu“ autorů Jana Vídeňského a Jaroslava Dvorského. Místem konání je kostel sv. Šimona a Judy ve Starém Rokytníku. Odvoz autobusem z akce je zajištěn.

Sobota 5.5.2007

10:00 „Zmizelé Sudety“ – vernisáž výstavy

Občanské sdružení Antikomplex zabývající se minulostí Sudet sestavilo soubor fotografických diptychů srovnávajících realitu minulou a současnou. Po skončení vernisáže proběhne beseda se zástupcem os. Výstava se koná v prostorách Staré radnice.

10:30 Mimotaurus - "Dloušiby"

Alias Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Loutková šestnáctiválcová turbopohádka. Loutkoví herci, až 60cm vysocí, ukáží, co svedou v rukách zkušených vodičů. Krakonošovo náměstí.

11:00 – a pak už stále a všude „Medvídek Josef a Lehátko“

Pověsti Trutnova jako předloha kramářských písní kultovního souboru a jeho přátel.

11:00 – 19:00 Osídlování krajiny

Výtvarná dílna konající se v prostoru Krakonošova náměstí, kde bude vytvořen reliéf trutnovské krajiny, v jehož prostoru si budou moci účastníci zahrát na první osadníky – architekty. Akce je určena převážně dětem, ale je přístupna i dospělým.

14:00 Kramářské písně

Od ledna letošního roku žáci škol základního stupně připravují krátká vystoupení o životě v jejich obci. Vytvořené písně, scénky či vyprávění jsou obsahem pásma, které bude do jisté míry překvapením i pro organizátory. Pásmo bude uvedeno jako doprovod výtvarné dílny na Krakonošově náměstí.

14:30 Už ho nesou! 2006 aneb jak to bylo před rokem

Promítání filmu sestaveného ze záběrů pořízených během loňské akce Už ho nesou!. Místo konání – Divadýlko Trdýlko

Od 15:00 Dubia Fortuna a Peregrin (průběžně)

Vystoupení „středověkých“ hudebních skupin, které se účastnily i loňského průvodu. Obě skupiny doprovodí odpolední program na Krakonošově náměstí.

17:00 Mimotaurus – „Hrrozné příběhy“

Jarmareční muzika jejíž základem je akordeon housle a vozembouch. Vyprávění hrůzostrašných i srandovních příběhů v melodiích s loutkovým a obrázkovým doprovodem obstará divadlo Mimotaurus. Místem konání Krakonošovo nám.

19:30 koncert v Kostele Narození Panny Marie v Trutnově

Koncert duchovní hudby, který organizačně zajišťuje Martin Matyska.

20:30 „Už ho nesou!“

Večerní průvod v prostoru Krakonošova náměstí. Sraz účastníků na parkovišti pod Dračí uličkou.. Proběhne slavnostní předání památné knihy, která vznikala v průběhu celého týdne před akcí a v níž budou zapsané pověsti o založení Trutnova a všech okolních vsí. Defilé a přísaha věrnosti 60 mužů z družiny Albrechta z Trautenbergu drakobijců a zakladatelů všech dvorů a vsí v okolí Trutnova. Akce bude opět vrcholit vyzdvižením našeho draka na věž Staré radnice.

21:30 Trutnovský drak

Představení žáků a učitelů ZUŠ v Trutnově v režii Tomáše Komárka. Vizuální, pohybová a akustická performance na motivy trutnovské mytologie v prostoru před Starou radnicí. Akce je nedílnou součástí večerního průvodu.

Doprovodná akce:

Tisk památné knihy

Již týden předem bude v Trutnově probíhat výtvarná dílna Roberta Smolíka. Na dřevěném lisu budou zástupci obcí, škol i náhodně příchozí ručně sázet text pověstí z kterých svážeme památnou knihu. Ta se později stane jedním z hlavních exponátů plánované stálé expozice draka v Trutnově. Při této dílně si budete moci za drobný poplatek kryjící výlohy, vytisknout i oficiální pamětní list na letošní akci. Místo umístění dílny je na terase před muzeem.

15:00 - 20:00 pátek Otevření Zlaté jámy v parku - "Holínky s sebou!"