V loňském roce byly například položeny dvě zbývající podlahy v bývalém masném a zelném krámku. Nové omítky jsou v bývalém lokále, v současné čajovně i kuchyňce. Vnitřní roubení stavení bylo impregnováno proti dřevokaznému hmyzu a Dřevěnka má zpevněný krov i dostavěný komín, takže se může topit v lokálních kamnech, jako za starých časů. Do roubenky přicházejí zájemci, kteří se chtějí naučit řadě dovedností nebo vyslechnout zajímavé přednášky o historii. „Právě jsme zahájili také projekt Dřevěnka – prostor aktivních činností, podpořený Nadací České Spořitelny a Nadací Open Society Fund Praha. Tato podpora nám pomáhá navázat kontakty a spolupráci se seniory, kteří vědí o historii, tradicích i běžném životě v Dřevěnce nejvíce,“ upozornil předseda občanského sdružení Chalupění Pavel Melichar.

Se svými spolupracovníky a s řadou firem úspěšně pokračuje též v rekonstrukci bývalého kravína v Radči, kde vzniká regionální zemědělské muzeum. Díky finančním dotacím, příspěvkům a pomoci brigádníků se podařilo opravit střechu, vylepšit sociální a pracovní zázemí interiéru, ve kterém je již nashromážděna téměř úplná sbírka zemědělských exponátů.

Díky programu Leader a za vlastního přispění mohlo sdružení Chalupění zajistit výměnu oken, dveří, provedení vnitřních omítek, opravu žlabů a svodů. „Na dokončení objektu i okolí budeme pokračovat. Letos chceme veřejnosti muzeum představit v rámci chystaných Dnů otevřených dveří,“ dodal Pavel Melichar.