TRUTNOV

 

Muzeum Podkrkonoší:

Poklady minulosti – předměty z každodenního života.
Soubor včelích úlů – bohatě vyřezávané úly z 18. století.
Bitva u Trutnova 27.6. 1866 – připomíná dobu prusko – rakouských válek.


DVŮR KRÁLOVÉ
Městské muzeum:
Expozice k dějinám města.
Špýchar – barokní křížová cesta J. V. Bergla a plastiky předních sochařů 20. století.

VRCHLABÍ
Krkonošské muzeum – augustiniánský klášter:
Kámen a život – ekologická audiovizuální expozice, Člověk a hory – o historii osídlování Krkonoš. Otevřeno od 8 do 17 hodin. Základní prohlídka 100 minut, krátký program 60 a dětský 30 minut.

Muzeum na náměstí Míru – historické domky:
Stálá expozice k dějinám Vrchlabí.
Informační středisko.


HOSTINNÉ
Galerie antického umění:
Průřez stěžejními epochami vývoje antického umění.


JILEMNICE
Krkonošské muzeum - zámek:
Počátky českého lyžování (do roku 1914).
Historicko–etnografická expozice.
Pohyblivý Metelkův betlém.
Kavánova galerie – vlastní přibližně 90 děl předního českého malíře..ÚPICE
Městské muzeum
Rodina Čapkova v Úpici.
Malířka Julie Winterová – Mezerová
Národopisná expozice.
Nálezy z Vízuburku.


ŽACLÉŘ
Městské muzeum
Stálá expozice k historii regionu (počátky osídlování, národopis, významné osobnosti).
Expozice hornictví.


HARRACHOV
Šindelka :
Lesnická a myslivecká expozice s množstvím vycpaných zvířat.

Muzeum skla
Obsahuje historicky a technologicky ucelenou sbírku zdejší sklárny.

Ski muzeum
Poháry a medaile úspěšných harrachovských lyžařů. Vývoj a historie zdejšího lyžování a místního klubu, zajímavé dobové exponáty.
Hornické muzeum
Podzemní chodba, technické vybavení, tématické exponáty.


RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
Městské muzeum
Expozice selského povstání 1775.
Etnografická expozice.
Expozice 400 let dolování uhlí.


PASEKY NAD JIZEROU
Krkonošské muzeum – Památník zapadlých vlastenců:
Vlastivědná expozice.
Krkonošská houslařská škola.
Ukázky tkalcování a soustružení.


PONIKLÁ
Muzeum krkonošských řemesel:
Zpracování obilí a slámy, drátování, výroba vánočních ozdob z foukaných perliček, zpracování lnu, ševcovina, hospůdka, staré hračky nebo dobově vyzdobená světnička.