Publikaci v nákladu 1500 kusů vydalo město k výstavě z cyklu Významné osobnosti Trutnova. Součástí slavnostního aktu byla také prezentace vzácného originálu Hüttelovy kroniky města, která je v držení Státního okresního archivu Trutnov.