Již tradičně patřilo sobotní dopoledne burze rostlin. Stovky kaktusů, sukulentů a dalších tropických porostů tu nabízeli pěstitelé od nás i z Polska. Mezi návštěvníky byli také Němci. Mnozí využili burzu k výměně zkušeností a diskuzím o pěstování. Někteří z prodejců nabízeli také odborné knihy a pěstitelské pomůcky. Klub kaktusářů tu měl rovněž výroční medaile a videozáznamy z minulých ročníků.

Někteří ze zákazníků si odnášeli z Hankova domu plné přepravky kaktusů. Odpoledne patřil sál kulturního zařízení přednáškám, specialisté tu hovořili o rostlinách z různých států Ameriky. Večer zakončili zájemci při přátelském posezení, kdy se hovořilo opět o kaktusech. V neděli se účastníci akce rozjeli k jednotlivých pěstitelům, aby si prohlédli jejich skleníky. Další akcí Klubu kaktusářů bude výstava v zoologické zahradě, která se koná začátkem června. Návštěvníci tu uvidí nejlepší výpěstky z královédvorských skleníků.