V Orlovně pak vystoupila například Bundesmusikkapelle St. Johan in Tirol nebo Koletova hornická hudba s dirigentem Václavem Hybšem a mladou houslistkou Hanou Hložkovou. Nechyběly ani mažoretky, taneční zábava i závěreční společný koncert všech zúčastněných orchestrů.