Každý z autorů v kategorii od 12 do 15 a od 16 do 20 let může zaslat maximálně 10 černobílých či barevných snímků v rozměrech od 13 x 18 do 20 x 30 centimetrů. Témata jsou zaměřena na krajinu, působení člověka na krajinu a detail (makro) přírody. Fotografie lze zasílat na adresu Správa KRNAP, OEV, Dobrovského 3, 543 11, Vrchlabí do 30. června. Vítězné práce budou odměněny věcnými cenami a všichni účastníci soutěže budou pozvání na odborné podzimní soustředění na Rýchorské boudě.