Porota v čele s moderátorkou večerních zpráv České televize Marcelou Augstovou vybrala po 1.disciplíně obě děvčata mezi 15 finalistů. V dalších kolech – jazykolamy a komentování němého videozáznamu – si Nikola Krejčová vedla tak dobře, že v závěrečném hodnocení ve své kategorii zvítězila.