Stavba vznikla zhruba před 800 lety v době panování Přemysla Otakara I. V úvodu setkání zazněla přednáška Karla Martínka o historii kostela, který patří mezi nejstarší ve východních Čechách. Velkolepé slavnosti Tělo a krve Páně se zúčastilo nejméně dvě stě farníků nejenom z lanžovské obce, ale také ze Dvora Králové i širokého okolí. Slavnostní mši hudebně doprovázel královédvorský chrámový sbor pod vedením sbormistra Víta Havlíčka. Během mše hrála na kytaru a úchvatně zpívala paní Marie Ditrichová, farnice z Choustníkova Hradiště.

Výzdobu zajistili manželé Mervartovi ze Dvora Králové. Po mši se konalo procesí ke čtyřem oltářům zřízeným v památných místech lanžovské obce. Na čele procesí vyhrávala dechová kapela „Podzvičinka“. Starousedlíci vzpomínali, že naposledy Lanžov viděl takovou sešlost lidu snad jen po osvobození v roce 1945. V závěru zaznělo poděkování panu starostovi Milanu Kněžourovi a zastupitelstvu obce, Sboru dobrovolných hasičů a všem, kdo se zasloužili o úspěch této nebývalé akce v jihovýchodním Podzvičinsku.