Podle dobře čitelného nápisu na jedné z dvojice odkrytých náhrobních desek je v kryptě, kromě dalších pěti osob, pohřben také někdejší pruský královský rada Joseph Nissel (1746 – 1799). Původ této historické postavy a vztah k městu pod obry jsou zahaleny otazníky. „Kde a kdy se Nissel v Hostinném vyskytl, zatím nevíme. Pro nás je úspěchem, že jsme to vůbec dokázali rozluštit,“ říká znalec hostinské historie a městský kronikář Tomáš Anděl. Nápis na sousední pískovcové desce se totiž rozšifrovat nepodařilo.

Objevená hrobka, do níž měli být pohřbíváni významní měšťané, je historicky spjata s purkmistrem Hoffmannem. Ten si její zřízení stanovil coby jednu z podmínek, když v 17. století přenechával kostel františkánskému řádu. V podzemí galerie jsou celkem čtyři hrobky. V blízkosti Hoffmannovy krypty se nachází dosud neprozkoumaná Hošenského hrobka. V další části objektu je pak kromě 72 františkánů pohřben i holandský šlechtic Vilém Lamboy s rodinou.