Nepřipravuje zde pompézní akce, ale výstavami hodlá významné výročí vzniku připomenout. Muzeum bylo několikrát přemístěno. Nejdříve se nacházelo v objektu staré radnice na náměstí ( 1908 – 1917). Od roku 1918 do roku 1950 sídlilo v nové dostavěné a pěkné budově Vyšší státní reálky, od roku 1950 je dodnes v Suchardově domě.

Základ pro vznik muzea nepochybně vytvořily mineralogické a paleontologické sbírky. U vzniku muzea byly tak významné osobnosti jako školní inspektor František Jirutka, hoteliér František Šmíd a především řídící učitel Josef Jíra. Jejich pokračovatelem se stal pan Otakar John, který přišel s myšlenkou vybudovat samostatnou přírodovědnou expozici a vymyslel pro ni název Klenotnice drahých kamenů.

Nejdříve ji umístil v bývalém Suchardově ateliéru, kde dík sestrám Machatovým využil jejich bývalý krámek pro Klenotnici (dnes jsou v budově kanceláře a depozitář).
Přemístění

V roce 1960 byla Klenotnice v bývalé Besedě na náměstí, od roku 1970 v přízemí tehdejšího Městského úřadu ( kde je dnes Komerční banka) a od roku 1996 je Klenotnice v nově postavené budově, která je naproti Suchardovu domu, v ulici Františka Faustina Procházky číslo popisné 70.
V roce 1997 byla v podkroví objektu instalována v Evropě unikátní expozice spiritismu, kde jsou vystaveny především medijní kresby.

Výstava ke 100. výročí založení muzea v Nové Pace bude zahájena v pátek a potrvá do 15. června. Představí dokumenty a fotografie doplněné o snímky událostí v Nové Pace 1908 – 2008. Současně bude probíhat výstava Zajímavosti z depozitářů muzea.

Návštěvníci si zde budou moci prohlédnout exponáty dlouho nevystavené a svým způsobem rarity ze sbírek. K výstavě bude vydána publikace ke 100. výročí muzea. Zahájení bude doplněno slavnostním večerem v období „Muzejní noci“ koncem června.