Z našich společenských akcí bych ráda jmenovala tyto: Ve spolupráci s Diakonií ČCE ve Dvoře Králové n. L jsme pořádali již 6. Společenský ples v ZC Zálabí, kde nám k tanci i poslechu hrála skupina Koneckonců z Jilemnice. Z ohlasů bylo zřejmé, že kdo přišel, ten nelitoval. V roce 2010 chystáme tuto akci na sobotu 20. února. Ve výstavní síni na Staré radnici jsme pořádali výstavu fotografií „Tak fotíme my“, které nafotili naši členové. Na podzim se naši „fotografové“ vydali do pražské ZOO, kde opět vznikly krásné fotografie. I letos jsme jeli do Prahy na charitativní Koncert „Chceme žít s vámi“ od Nadace Nova. V listopadu jsme pořádali Halloweenskou taneční zábavu i pro obyvatele sociálních zařízení z okolí. Tentokrát vystupovala živá hudba z Prahy „Zlatý Voči“, která nás bavila bez nároku na honorář. Na Zálabí se sešlo 214 tancechtivých lidí. Zde patří poděkování ZC Zálabí, jelikož nám na tuto akci bezplatně pronajali taneční sál .
V tomto roce se uskutečnily dva víkendové pobyty. První se konal v Hájovně na Mostku a druhý na Thámových boudách ve Velké Úpě. Těchto pobytů se účastnilo celkem 23 našich kamarádů s postižením. V rámci rehabilitačních pobytů jsme uspořádali čtrnáctidenní pobyt ve Starém Městě pod Sněžníkem, kde se sportovně vyžilo 90 lidí s postižením z celé ČR a dále týdenní pobyt na chatě Lužanka v Hořejším Vrchlabí, kterého se zúčastnilo 32 našich kamarádů převážně z BD Hajnice.
Podnikli jsem i různé jednodenní výlety, jako např. k prameni Labe, dvakrát jsme zajeli do aquacentra v Hradci Králové, pro méně pohyblivé naše členy jsme pořádali v Barevných domcích v Hajnici oslavu čarodějnic, na kopci Zvičina jsme se již poosmé sešli na Drakiádě, v trutnovském Olympu jsme si zkusili jak se hraje bowling a naši členové nás reprezentovali na turnaji v bocii (jedná se o obdobu francouzského petanque, kdy proti sobě stojí dvě družstva), který pořádalo o.s. Sportem proti bariérám - Český ráj ve Staré Pace. Jak již je dobrým zvykem, na poslední prázdninovou sobotu jsme připravili integrační akci „Pohádkový les aneb zábavné odpoledne pro všechny“ v Havlovicích, při kterém se do pohádkové říše vydalo téměř pět set dětí ze širokého okolí.
Mezi tradiční akce patří Republikový turnaj ve stolním tenise, který měl letos již XVII.ročník. Pořádáme jej v rámci Českého hnutí speciálních olympiád společně se Sportovním klubem Klokani Hajnice. Nejen naši členové, ale i ostatní sportovci zde prožili příjemný víkend plný sportovního klání.
Tyto naše akce by nebylo možno uspořádat bez přispění menších či větších dárců, sponzorů a v neposlední řadě i Města Dvora Králové. Všem za to patří veliký dík.
V případě, že Vás naše činnost zaujala (další akce na www.spmp.cz) a rozhodnete se nám jakkoli pomoci (osobně, materiálně či finančně), můžete nás kontaktovat e-mailem na spmp.trutnov@email.cz či telefonicky na č. 607 153 682 (p.Punnerová).
Všem našim příznivcům přejeme pěkný rok 2010.
Jitka Punnerová