Jako hosté vystoupí Marta Kubišová a Vladimír Popelka. Večer bude pokračovat taneční zábavou se slováckou krojovanou dechovkou Straňanka, mimo jiné dvojnásobnou vítězkou Polka-festu.
Neděle bude také patřit Koletově Rtyni. V dopoledních hodinách zahrají mládežnické orchestry na náměstí promenádní koncert. Odpoledne se program festivalu přesune do areálu Na Rychtě, kde se nejdříve představí jednotlivé orchestry a v závěrečném Monstrkoncertu pak zahrají všichni muzikanti společně skladby K. Vacka, J. Poncara, J. Vejvody a dalších slavných českých skladatelů, jejichž někteří potomci budou hosty nedělního odpoledne.
Součástí festivalu je také výstava v Malém kulturním sále s názvem Z historie rtyňských monstrkoncertů.