V obou kurzech je zaregistrováno takřka sto párů, dalších dvacet párů se do pěti výukových lekcí, v dubnu zakončených Krakonošovým bálem a vepřovými hody, již nedostalo.