Dějištěm takzvaného Večera světel se stane ve 20.30 hodin Dračí ulička. Proběhne zde sborová recitace mantry Drak nikdy nespí. Lidé zde mohou zapálit svíčku. O hodinu později začíná multimediální představení Xofferus v Divadýlku Trdýlku.

Dračí slavnosti však budou slavnostně zahájeny zítra v deset hodin na Krakonošově náměstí. Právě tam odstartuje celodenní kulturní program na pódiu před radnicí. Obsahuje koncerty, historické tance, divadelní vystoupení a pásma, chybět nebudou ani šermíři. Návštěvníkům se otevře tržiště s předváděním řemesel, prodejními stánky, středověkou krčmou, výtvarnými dílnami. Akci završí ve 21 hodin průvod s drakem z parkoviště pod Moby Dickem na Krakonošovo náměstí, kde bude saň po slavnostních fanfárách vyzdvižena na věž Staré radnice. Z bohatého programu upozorněme alespoň na nejzajímavější momenty. (jm)

Naplnění městského znaku Trutnova puzzlemi o rozloze bezmála 450 metrů čtverečných začne v 11 hodin na Krakonošově náměstí. Má to být pokus o rekord, který budou až do 17 hodin sledovat komisaři z pelhřimovské agentury Dobrý den.

Děti si budou na náměstí ve výtvarné dílně moct samy malovat tričko s dračí tmatikou podle šablon. Na pěší zóně najdou zábavu i ti nejmenší. Například kolotoč, poháněný lidskou silou, neposednou houpačku, labyrint i střelnici. Kluci se utkají s nepřemožitelným silákem. Na parkovišti před soudem se odehrají nefalšované rytířské turnaje na koních. První klání je od 14 hodin, druhé začne v 17 hodin.

PROGRAM DRAČÍCH SLAVNOSTÍ:

Pátek 9. května
20:30 hod. | Večer světel v Dračí uličce
V prostoru obnovené Dračí uličky proběhne sborová recitace mantry „Drak nikdy nespí“. Jedná se o částečnou improvizaci, kde se sbor řídí instrukcemi dirigenta podle předem dohodnutých gest. Přijďte si zapálit svoji svíčku do Dračí uličky a spolu s námi prožít pocit, že náš drak nikdy nespí.

21:30 hod. | Xofferus v Divadýlku Trdýlku / ZUŠ Školní ulice
V multimediálním představení XOFFERUS - Opus č.1, 24 capriccií Niccolo Paganiniho se snoubí živá hudba s hudbou počítačovou, s doprovodem videoprojekce, která podporuje náladu hudby a dokresluje pocity z představení. V transkripci pro violoncello se představí virtuos Kryštof Lecián.

Sobota 10. května
10:00 hod. | Krakonošovo náměstí
Oficiální zahájení dračí slavnosti. V úvodu promluví starosta města Ivan Adamec. Poté odstartuje celodenní kulturní program na
podiu před radnicí. Návštěvníkům se otevře tržiště s předváděním řemesel, prodejními stánky, středověkou krčmou, výtvarnými dílnami a mnohé další.

Orientační program na hlavním pódiu:
10:05 - 10:15 | Základní škola Vlčice
Krátké dramatické vystoupení žáků a učitelů

10:15 - 10.45 hod. | VILLANELLA – koncert
Vystoupení trutnovského souboru pod uměleckým vedením Martina Matysky.

10:50 - 11:00 hod. | LUCRETIA – historické tance

11:05 - 11:55 hod. | MIMOTAURUS – divadlo
Dloušiby – divadelní kus nejen pro děti.

12:00 - 12:25 hod. | MIMI FORTUNAE – taneční divadlo
Tance gotického podhradí ve strhujícím pásmu.

12:30 - 13:00 hod. | WEYTORA – koncert
Muzika středověkých krčem. Hudba pro nejširší posluchačskou obec.

13:05 - 13:15 hod. | LUCRETIA – historické tance
Další z tanečních výstupů, jež strhnou svou živelností.

13:20 - 13:35 hod. | MONADRIA POLYGAMICA – vystoupení praporečníků
Výstup praporečníků s hudebním doprovodem.

13:40 - 14:15 hod. | PEREGRIN – koncert

14:20 - 14:30 hod. | LUCRETIA – historické tance

14:35 - 15:05 hod. | SHANNON – koncert
Renomovaný soubor interpretující irskou hudbu.

15:05 - 15:10 | Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov
Kráké dramatické vystoupení žáků a učitelů

15:10 - 15:50 hod.| MIMOTAURUS – divadlo
Bohajeho! Kejklířské pouliční divadelní akce a žonglérské výstupy.

15:55 - 16:15 hod. | MIMI FORTUNAE – taneční divadlo
Divadelně pojaté představení „Kult“. Návrat do dávných časů.

16:20 - 16:50 hod. | WEYTORA – koncert
K odlehčení atmosféry opět lidová hudba z časů středověku.

16:55 - 17:15 hod. | DURABO – vystoupení šermířů

17:20 - 17:50 hod. | SHANNON – koncert
Irská hudba opravdu naživo.

17:55 - 18:25 hod. | VILLANELLA – koncert
Druhý výstup trutnovského souboru.

18:30 - 18:40 hod.| LUCRETIA – historické tance

18:45 - 19:00 hod. | DURABO – vystoupení šermířů

19:05 - 19:35 hod. | PEREGRIN – koncert

20:30 hod. | CIRCUS SACRA – divadlo
Po zhruba hodinové pauze, kterou můžete prožít např. v naší středověké krčmě, se můžete přesunout na parkoviště pod Dračí uličkou. Zhlédnout zde budete moci nevšední divadelní představení DRACEANA, jenž svým názvem napovídá, kdo bude hlavním hrdinou. Představení je přímou předehrou večerního průvodu, který vyjde z tohoto parkoviště ihned po vystoupení, tedy okolo 21 hodin.

21:00 hod. | Krakonošovo náměstí
Už ho nesou!
aneb O slavném návratu pana Albrechta z Vyšehradu.
Po příchodu průvodu na Krakonošovo náměstí shlédnete ohňové vystoupení skupiny PA-LI-TCHI

Pěší zóna | Od 10:00 hod. budou na trutnovské pěší zóně nachystány atrakce pro naše nejmenší. Soubor Al Rašíd přiveze kolotoč poháněný lidskou silou, ukrutně neposednou houpačku, labyrint, střelnici, ve které sviští šipky z kuše. Kluci si budou moci vyzkoušet svoji sílu v souboji s nepřemožitelným silákem, a to určitě není všechno.

Dobrý den | To není jenom pozdrav, ale i jméno pelhřimovské agentury,
která má takříkajíc na starosti rekordy a kuriozity všeho druhu.
Pokusíme se tedy s dětmi zaregistrovat český rekord s dračí tematikou.

Výtvarné dílny | 200 dětem umožní výtvarníci Robert Fürbacher
a Felix Heijnen namalovat si podle připravených šablon dračí tričko,
které si budou moci odnést. Pro děti je připraveno i pečení perníků
– havranů a draků. A tím jsme jistě neřekli poslední slovo.

Parkoviště před soudem | Rytíři ULTIMA DEI GRATIA
Dva nefalšované rytířské turnaje na koních. Přímé souboje jezdců a opravdových
rytířů. První klání proběhne od 14:00 hod a druhé v 17:00 hod.
I tyto turnaje budou okořeněny výstupy dalších účinkujících.