V horkém letním dnu se tak městským parkem nesly zvuky, vyluzované na plejádu nejrůznějších vábniček. Studenti z domácí školy, ale také jejich kolegové ze Žlutic a z brněnské lesnické fakulty ukázali, že mají v lese opravdu dobře naposloucháno. Tři porotci, ukrytí v dřevěných budkách se závěsy, hodnotili výkony anonymních soutěžících udělováním bodů. O vítězství se studenti utkali ve dvou kategoriích. Mezi sedmi začátečníky si nejlépe vedl Jakub Dvořák a vítězem mezi čtyřmi pokročilými účastníky se stal Jiří Frič.

Oba úspěšní studenti jsou ze žlutické lesnické školy, která je v tomto oboru již tradičně velmi zdatná. Zajímavé klání sledovala i veřejnost. Pořadatelé akci zpestřili ukázkou šestera paroží nejmohutnějších jelenů, kteří se v uplynulých letech stali trofejemi myslivců v Krkonoších, z toho tři na Babí. „Ulovit jelena v říji je vrcholem loveckých zážitků. Proto je umění vábení důležitou lesnickou discplinou,“ řekl trutnovský pedagog Václav Fojt.