Publikaci Vizmburk vydalo město Rtyně v Podkrkonoší. Dílo zapadá do série literárních počinů, kterými Jan Miroslav Mach čtenářům přibližuje řadu historických zajímavostí z regionu Jestřebích hor. Například publikace Rtyně I. byla vydána s podobným obalem jako nynější Vizmburk. „Na pokračování se chystám, ale teď má přednost almanach, který vyjde k významnému výročí města. Připomíná nejen 650 let od založení Rtyně v Podkrkonoší, ale i jubileum jejího vyhlášení městem,“ řekl autor, známý též čtenářům Náchodska z vlastivědného sborníku Rodným krajem.

Hrad Vizmburk začal Jan Mach před časem zkoumat ve spolupráci s Markétou Zahradníkovou, která se zajímá o genealogii, tedy rodopisy, a historickými souvislostmi. Bádání postupně dokumentovala pomocí digitálních fotografií. Ukázalo se, že původní vize o tom, že jde o jednorázově postavenou gotickou stavbu, vzaly za své. Publikace přibližuje řadu snímků ze známé zříceniny a dává Machovi, který se celý život věnoval technickým směrům, možnost komentovat výsledky bádání. Slavnostního křtu Vizmburku i básnické sbírky Infinitas amoris, kterou ilustroval Zdeněk Farský, se kromě rtyňského starosty Zdeňka Špringra účastnila řada dalších autorových přátel.

Mimo jiné docent Vladimír Wolf z královéhradecké pedagogické fakulty. Ten knihu Vizmburk opatřil v jejím závěru recenzí. „Jsem rád, že můžeme uvést do života zajímavé dílo. Apeluji na lidi, aby více četli a poznávali dějiny. To, jak málo vědomostí mají dnes studenti na vysoké škole, kde stále působím, mě hodně znepokojuje. Rok od roku to jde z kopce. Vštěpujte dětem lásku ke kraji a literatuře. Apelujte na ně, aby četli a nepsali jen esemesky. Vždyť skoro neumějí komunikovat,“ řekl docent Wolf.