S kytičkou a gratulací ji navštívili členové vedení města v čele se starostou Petrem Mědílkem. „Vážená paní Rusová, k vašemu životnímu jubileu vám přejeme hodně zdraví, radosti, tvůrčích nápadů a mnoho dalších důvodů ke spokojenému úsměvu. Děkujeme za všechnu krásu a radost, kterou svým uměním dáváte lidem nejen našeho města, ale také celé České republiky i zahraničí.

Jsme velice rádi, že křehkou krásu krasliček předáváte svým mladým žákům. Těšíme se na vaše další výstavy, na vaše něžné verše, na vaše zasvěcená vyprávění, která s vybranou hudbou jsou vždy výjimečnou slavností a pohladí po duši. Vážíme si vaší pečlivé a pilné práce. Přejeme vám, abyste se ještě dlouho mohla věnovat svým zálibám a činnostem, které máte sama tak ráda a které nás všechny obohacují,“ popřál Petr Mědílek.

Mistr lidové tvorby Anna Rusová je nově také nositelkou vyznamenání Zlatý kolovrat. Více než 30 let učí své žáky a žákyně jak zdobit slámou nejkrásnější hanácké kraslice, učí je vnímat krásu těchto křehkých skvostů, je i zanícenou průvodkyní historií kraslic.

Četní návštěvníci se každoročně těší na výstavy, jichž je aktivní organizátorkou. Při vernisážích, besedách i při dalších příležitostech, kdy jsou potleskem oceňovány její citlivé verše, vždy vytváří slavnostní náladu. Je to víc než prezentace kraslic. Je to ukázka rodinného stříbra české lidové kultury. „Pokud budu mít ještě čas a sílu, chtěla bych se během příštího folklorního festivalu spolupodílet na výstavě krojů naší republiky. Zvláštností této výstavy bude, že základní část expozice budou tvořit půlmetrové panenky oblečené do zmenšených krojů různých národopisných oblastí. Jednu panenku už vám mohu představit, dalších pět tělíček jsem si nechala vyrobit a začnu pro ně vytvářet kroje,“ plánuje Anna Rusová s příslibem, že lenošit se ještě nechystá.