V doprovodném programu zazpívala operní diva Věra Poláchová Kavanová, kterou doprovázel na klavír Jiří Horčička.

Letos bylo zvolena téma Figurace, což neznamená pouze tvorbu lidské figury, ale označuje veškeré umění, u kterého lze rozeznat znaky reálného předobrazu.

„Svou osobitou představu figurace zde v Pojizerské galerii prezentuje 24 autorů, máte tedy možnost srovnávat 24 výtvarných projevů, 24 stylů a interpretací vnější reality. V jednom prostoru se setkávají výtvarníci i diváci, aby vystavili i zhlédli díla stejně rozmanitá, jako je rozmanitý svět kolem nás," uvedla při zahájení ředitelka semilského muzea Jana Hájková.

Výstava Malíři Pojizeří bude v semilském muzeu přístupná do neděle 9. března denně od 9 do 16 hodin.

(pjs)