Exponáty trutnovského muzea pocházejí převážně z Podkrkonoší. Jedná se například o polychromované plastiky z Dolního Lánova, Chotěvic, Svobody nad Úpou, Žacléře, Dolní Kalné či Dolní Olešnice. Kromě toho je k vidění pískovcový reliéf s námětem svržení Jana Nepomuckého do Vltavy nebo lidová podmalba na skle ze Rtyně v Podkrkonoší.

"Historické exponáty doplňují výtvarná díla Anity Bauerové a několika dalších žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Trutnově, vedených Jaroslavem Dvorským," upřesnil ředitel Muzea Podkrkonoší Vlastimil Málek.

Trutnov po nejničivějším požáru v historii, který postihl město 27. května 1861.
Před 160 lety hořel Trutnov. Kvůli opilému nádeníkovi přišlo o střechu 320 rodin

Jan Nepomucký, narozený jako Jan z Pomuku kolem roku 1340, byl generálním vikářem pražského arcibiskupství, jenž byl kvůli sporu krále Václava IV. s arcibiskupem Janem z Jenštejna roku 1393 zajat a umučen. Jeho tělo bylo posléze svrženo z Karlova mostu do Vltavy. Za největší rozmach nepomucenské úcty se považuje 17. století v době baroka a protireformace. K blahořečení došlo 31. května 1721, svatořečen byl 19. března 1729. Jedná se o zemského patrona a mimořádně oblíbeného světce, jak o tom svědčí i velké množství soch rozesetých po české krajině.

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově vystaví zajímavý soubor předmětů nalezený nedávno ve stropní konstrukci jednoho z domů ve Svobodě nad Úpou.
Muzeum vystaví poklad ze stropního úkrytu. Schovali ho tam Němci před odsunem