Své výrobky spjaté s motivem velikonočních svátků tu bude nabízet na devadesát prodejců. „Nabídnou tradiční sortiment výrobků ze skla či keramiky, velikonoční aranžmá, kraslice vytvořené pomocí různých technik nebo dřevěné hračky. V nabídce nebude chybět ani koření, šperky nebo kožené výrobky. „Někteří z nich budou předvádět také ukázky těchto tradičních řemesel,“ uvedl Josef Baumgartner z libereckého pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ).

Žonglér a divadlo

Trhy se neomezí jen na prodej řemeslnických výrobků. Jako hosté vystoupí folklorní soubory Horačky a Šafrán nebo žonglér Vojta Vrtek, akrobaté na chůdách nebo Divadlo Studna.

Sele a dančí klobásky

Neodmyslitelnou součástí této akce jsou samozřejmě také nejrůznější lahůdky a speciality. Nabízet se bude třeba rožněné sele, dančí klobásky, placky, grilované maso, staročeské trdelníky, svařené víno, zdejší královská čokoláda a další pochutiny. „K příjemnému posezení zve i nově otevřená zámecká oranžérie s bohatou nabídkou dezertů a nápojů,“ zve Josef Baumgartner.

Už mou milou do kostela vedou

Zvyky a obyčeje velikonočních svátků, zejména v jejich lidové podobě, připomene akce na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova. Kromě expozice, která přiblíží život na statku v minulých stoletích, se tu setkáte také s krásnými lidovými písničkami a scénkami v podání folklorních souborů ze severu i východu Čech. Vystoupí tu například Folklorní soubor Nisanka a Malá Nisanka z Jablonce n. N., Jizera z Liberce, soubor Dykyta z Krásné Lípy nebo soubor Dupák z Hradce Králové.

V přehlídce nebude chybět ani dětský folklorní soubor Kvítek a nejrůznější malá divadla. Kromě zvyků a obyčejů si návštěvníci připomenou tradiční vítání jara na českém venkově, kdy se zpravidla o páté postní neděli vynášela vynášela zima neboli Smrtka. Odtud název tohoto dne Smrtná neděle. Kromě přehlídky velikonočních obyčejů pro vás Muzeum Českého ráje v Turnově, pod které Dlaskův statek spadá, připravilo také další z řady tematických výstav. Tentokrát přiblíží tradiční obyčeje a obřady, které se konaly při přípravě a samotném průběhu tradiční venkovské svatby na přelomu 19. a 20. století.

„Obyčeje dnes již dávno zapomenuté, které se odehrávaly při námluvách, ohláškách, zvaní na svatbu, při chystání výbavy, při tak zvaném „věnečku“ a samozřejmě také při vlastní svatbě,“ popsala ředitelka turnovského muzea Vladimíra Jakouběová. „Expozice Přibližuje návštěvníkům obřadnost aktu, který byl pro život lidí na vesnici zavazující a rozhodný. Z hlediska tradiční obřadnosti zde vystupují do popředí oddavky, čepení nevěsty, svatební hostina a výprava nevěsty z domu, které vyjadřují přijetí manželů do obce,“ přibližuje ředitelka muzea. Výstava navazuje na expozici „Narození, svatba, smrt“ z roku 2007 a ještě více rozvíjí problematiku svatebních obřadů a obyčejů. Expozice je instalována ve všech obytných prostorách Dlaskova statku a doplněna je o rekonstrukci svatebního vozu. Zahájena bude právě o Velikonocích na Bílou sobotu, tedy 7. dubna, ale vidět ji tu můžete až do konce roku.

Velikonoce na Sychrově

Datum: 31. 3. 1. 4. od 9.00 do 16.00
Vstupné: dospělí 50.00, děti 30.00 korun
vstup do zámecké zahrady je zdarma

Velikonoce v Dolánkách u Turnova

Datum: 7. dubna 2012
Vstupné: dospělí 40, děti 30 korun

Program:
10.00 - 11.00 hod. Zpívání a povídání s Evou Kordovou
11.00 - 11.30 hod. Folklorní soubor Nisanka a Malá Nisanka z Jablonce n. N.
11.30 - 12.15 hod. Vynášení Smrtky do Jizery v podání dětského folklorního souboru Malá Nisanka
12.15 - 13.00 hod. Divadélko Rolnička - Byl jednou jeden dvoreček
13.00 - 13.30 hod. Folklorní soubor Dykyta z Krásné Lípy
14.00 - 14.30 hod. Rekonstrukce svatebního obřadu v podání folklorního souboru Jizera z Liberce
14.30 - 15.00 hod. Folklorní soubor Špindleráček
15.00 - 15.30 hod. Folklorní soubor Jizera z Liberce
15.30 - 16.00 hod. Dětský folklorní soubor Kvítek
16.00 - 16.30 hod. LS Na Židli s pohádkou O slepičce kropenaté
16.30 - 17.00 hod. Folklorní soubor Dupák z Hradce Králové

Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova

Dlaskův statek je typickou a vzácně dochovanou ukázkou formy pojizerského domu. Bývalá svobodnická usedlost a rychta byla postavena v malebném údolí řeky Jizery v roce 1716. Od svého vzniku prodělal objekt četné stavební úpravy, nejrozsáhlejší v roce 1794 a 1841. Statek tvoří samostatnou urbanistickou jednotku obklopenou trámcovou hradbou se dvěma branami, horní zděnou s dřevěnou zvoničkou, vystavěnou v roce 1794 a dolní dřevěnou. Obytný trakt s připojenými hospodářskými prostorami je patrový, roubený. Zděné chlévy a konírna byly vystavěny v tomtéž roce jako horní brána. Původní dispozice domu byla rozšířena v roce 1789 o roubenou světničku v patře upravenou v roce 1842 jako výměnek. Stavební celek doplňuje bohatě skládaná lomenice a pavlač s řezanými sloupky. Z původních staveb se v areálu dvora dochovala roubená stodola. Součástí usedlosti je socha Panny Marie z roku 1784 a patrový roubený špýchar, který byl v šedesátých letech přenesen z Malého Rohozce.

Původními majiteli statku byla rodina sedláků Dlasků, z nichž nejznámějším byl Josef Dlask narozený v roce 1782. Lidový písmák, dolánecký rychtář a novátorský hospodář byl významnou postavou regionální historie. Zachovala se po něm kronika, kterou sepisoval přibližně od roku 1800 až do své smrti v roce 1853. V kronice je obsaženo velké množství informací, přibližujících nám život prostých venkovanů v první polovině 19. století.