Dvouletý projekt je zaměřený na harmonizaci kulturní krajiny na území Babiččina údolí s uplatněním principů udržitelného rozvoje. „V souvislosti s projektem byly poskytovány informace a osvěta prostřednictvím infostánku v Národní přírodní památce Babiččino údolí, který byl umístěn u zámku v Ratibořicích. Infostánek byl v provozu po dobu letních prázdnin, pravidelně v úterý, středu a čtvrtek, a to od 10 do 15 hodin,“ sdělila nám Martina Vlachová, koordinátora projektu.

V infostánku byly poskytovány informace o ochraně přírody, výjimečnosti daného území, naučné stezce, kulturních i historických zajímavostech a v neposlední řadě i o projektu. „Informace se týkají především území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, pod jehož správu Babiččino údolí spadá. Turistům jsme nabízeli osm různých propagačních materiálů. Značnou část tiskovin poskytla Správa CHKO Broumovsko, další letáčky máme z vlastních zdrojů. Ten, kdo nestihl návštěvu v době těchto letních prázdnin, může informace a letáky zdarma získat v Babiččině údolí i v roce příštím,“ dodala Vlachová.

Kromě infostánku bylo součástí projektu také místní dotazníkové šetření u návštěvníků Ratibořic. „Návštěvnost tohoto krásného koutu naší země je vysoká. Nejčastějšími turisty byly rodiny s dětmi, které přijely z různých koutů republiky. Velmi důležitým faktem je, že dvě třetiny návštěvníků se sem opakovaně vracejí a považují tento výlet za jakousi tradici,“ uvedla Vlachová. Nejčastěji turisté do Babiččina údolí přijíždějí automobilem. Další početnou skupinu tvoří cyklisté.

Dotázaní návštěvníci se shodují, že mezi hlavní problémy, které by bylo zapotřebí v Babiččině údolí zlepšit, patří zejména oddělení tras pro chodce a cyklisty i vylepšení značení pro turisty. Dále si přejí využít Panský hostinec a nabídnout v něm turistům další služby. Na Babiččině údolí si lidé velmi cení místní přírody, čistoty, klidu, možnosti odpočinku, relaxace, zámku a dalších kulturních památek.