Jednoaktová opera autora Viléma Blodka na libreto Karla Sabiny, v režijní úpravě Aleny Tomášové (Naštěkaná, Božský řízek) a Daniela Balatky v podání žáků ZUŠ Turnov a 1. turnovské operní společnosti. Tato jednoaktová opera je plnohodnotným hudebně dramatickým dílem s náročnými sólovými a sborovými party.
V měsíci březen se účastnila postupové přehlídky ochotnických souborů v Lomnici nad Popelkou a byla nominována na postup do Děčína na přehlídku Divadelní Děčín.

Obsah opery: Do chaloupky staré vesnické vědmy Verunky (alt) přibíhá v předvečer svatojánské slavnosti Lidunka (soprán). Chce radu: miluje Vojtěcha (tenor), ale maminka jí radí dotěrného vdovce Janka (bas). Jak to zařídit, aby všechno dobře dopadlo?

Pár slov k opeře V STUDNI spoluautorky a zpěvečky Evy Lédlové:

1.TURNOVSKÁ OPERNÍ SPOLEČNOST se začala utvářet na „půdě“ ZUŠ v souvislosti se vznikem 1. turnovského operního představení. Tomuto počinu předcházela letitá touha některých aktérů jevištně nastudovat operu V studni. Realizaci záměru po dlouhém váhání napomohla příležitost oslavit 10. výročí konání Interpretační dílny pro mladé, kterou pořádá naše ZUŠ ve spolupráci se Spolkem přátel Festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov v jehož rámci se každoročně koná.
K započetí práce na tomto projektu bylo třeba nezměrné odvahy a nadšení, protože opera V studni, byť jednoaktová, je plnohodnotným hudebně dramatickým dílem s náročnými party jak sólovými, tak sborovými. Pokud jsme si chtěli vystačit s vlastními zdroji, jež nám poskytuje naše ZUŠ a její příznivci, bylo třeba se připravit na hromadu práce a starostí, které za nás nikdo neudělá a nevyřeší.
Vzhledem k dlouhému váhání a nejrůznějším problémům technickým a organizačním, představení vzniklo v během tří týdnů velmi intenzivní až hektické práce.
Začali jsme samozřejmě hudebním nastudováním, které ale velmi brzy šlo ruku v ruce s jevištním. Vše byla práce a spolupráce všech. S hudebním nastudováním začali učitelé naší ZUŠ Daniel Balatka, Eva Lédlová a Bohuslav Lédl. Pan Balatka se hned také ujal režie. Posléze tuto úlohu převzala další z vyučujících Alena Tomášová. Sbor utvořili studenti – žáci naší školy: Monika Dudová, Eliška Jíšová, Kateřina Lédlová, Veronika Lédlová, Veronika Radovská, Martina Raušová, Nela Škopánová, Ivana Šonská, Michal Brůna, Jiří Drahoňovský, Jakub Hrubý, Matěj Pivokonský a Adam Socha. Jim patří obdiv největší, protože ve třináctičlenném obsazení jsou schopni velmi slušně zazpívat sbory neobyčejné náročnosti. Sólových a orchestrálních partů se ujali opět pedagogové, ale i žáci a přátelé naší ZUŠ.

Osoby a obsazení: Lidunka (soprán): Eva Lédlová, Veruna (alt): Dagmar Čemusová, Vojtěch (tenor): Karel Stanko, Janek (bas): Karel Jakubů

Orchestr: klavír: Bohuslav Lédl, 1.housle: Šárka Langová, 2.housle: Jan Lochman, viola: Vladimíra Vydrová, violoncello: Kateřina Lédlová.

Hudebně tedy začalo dílo pomalu ožívat. Nyní bylo třeba vytvořit scénu, kostýmy a sehnat rekvizity. Zde opět vypomohli přátelé – nadšení ochotníci, či sběratelé dobového oblečení, ale ke slovu se opět dostali i naše domácí síly. Vyrobit nejdůležitější část kulis – studnu – vzali na svá bedra školník a výtvarnice a shromáždění rekvizit bylo ryze kolektivní činností. Opera začala vypadat téměř podle našich představ, i hra světel a ostatních efektů byla dotvořena a už chyběla jen pomyslná třešnička na dortu. Ta se zrodila opět kombinací několika spontánních nápadů. Zkrátka opera bez baletu není úplná, a tak těsně před premiérou bylo romantické intermezzo „Východ měsíce“ kromě světlušek v podání našeho orchestru obohaceno baletem. Studniční víla – Jarda Kotek je skutečnou ozdobou celé inscenace.

Úsilí všech zúčastněných se završilo slavnostní premiérou při zahájení 10. ročníku Interpretační dílny pro mladé 17.6. 2009 na turnovské Střelnici. Nervozita byla veliká, vždyť vlastními silami, na amatérské bázi, přivést k životu operu se vším všudy, to není myslím v současnosti zcela běžný jev. Realizační tým byl vším dohromady – sólisty, sborem, orchestrem, dirigentem, baletem, scénografem, režisérem, producentem, kulisáky, inspicienty, rekvizitáři i osvětlovači. Za vloženou námahu přišla zasloužená odměna - nadšené publikum.To si vyžádalo i reprízu, ale především z jeho řad přišly různé podněty k tomu abychom nezůstali se svým počinem jen v Turnově, ale představili své amatérské snažení i v okolí a na nějaké přehlídce.