V létě mohli chodci pozorovat kovové sochy Lukáše Raise. Obří noha, kovové propletence Cesty trubky nebo Archimedona musely zaujmout každého. Ladné tvary spojil mladý umělec se „surovým" vzhledem železa.

Nyní se žák Kurta Gebauera nebo Kryštofa Kintery představuje v Galerii města Trutnov. Tam jsou k vidění samozřejmě menší plastiky. Ale i tak člověk žasne, jak se stará trubka mění v originální umělecké dílo. Jaký je Raisův pohled na umění, kde hledá inspiraci a kterým dalším oborům umění se věnuje?

Vybral jste si netradiční materiál – železné trubky, většinou už použité. Proč právě ty?
Nemohu zcela souhlasit s tvrzením, že se jedná ve výtvarném umění o netradiční materiál. V současném moderním umění jsou stále používány nové materiály a technologie, o kterých se našim předchůdcům ani nesnilo, ale je potřeba si uvědomit, že materiál sám o sobě není až tak důležitý. Jde spíše o rozhodnutí v čase, prostoru a vývoji každého výtvarníka. Důvod, proč používám ocelové prefabrikáty, je prostý. Mám k nim láskyplný vztah a chci je prezentovat v jiných souvislostech než jsou obecně přijímány, respektive konzumovány, neboť se jedná o technické a velmi specifické produkty, které jsou primárně určeny ke zcela jiným účelům a úkonům. Můj obdiv samozřejmě patří i navrhovatelům těchto komponentů, jelikož dokázali do prostých předmětů, pravděpodobně nevědomky, vložit harmonické proporce a ladné tvary, i když požadavky na výrobu jsou jednoznačně pragmatické. Takové krásně tvarované kovové koleno nebo T-profil dokáže rozehřát srdéčko nejednoho inženýra, ale třeba také výtvarníka, jako je moje maličkost. Vtip je v tom, že já se snažím tyto kousky poskládat do zcela jiných významů, které jsou pro oko nezasvěceného pozorovatele přinejmenším překvapivé a nebo třeba také pobuřující, záleží na subjektivním pohledu.

V Trutnově jste už vystavoval své dílo pod širým nebem. Jednalo se o rozměrné objekty. Na výstavě budou i nějaké menší?
Na výstavě „INSIDE" v Trutnově je k vidění poměrně široký záběr mé tvorby. Nenazýval bych to průřezem, ale spíše zářezem do mé práce. Snažím se, aby moje díla měla i nějaký funkční přesah. Jsem rád, když plastiky svítí, topí, hrají a nebo alespoň evokují zdání elementárních pohybů v jinak statických kompozicích. Není to samozřejmě podmínkou. Některé realizace jsou jednoznačně figurativní či ornamentální bez požadavků na jakoukoli funkci, je to prostě klasický přístup k sochařství – tvar, kompozice, harmonie, proporce, myšlenka atd. A to není vůbec snadné. Nicméně právě proto je tvorba tak krásná. Je to vlastně dost osobní záležitost, která je prezentována výslednými díly divákům a je na nich, aby odhalili jisté ukryté významy a podotýkám, že se nemusí jednat o nějaké super hluboké myšlenky. Mám raději přímé a jasné motivy, ve kterých si může každý divák najít paralely k vlastní osobě, životu a vlastně i ke každodenním, víceméně humorným situacím. Humor a nadsázka je velmi důležitá pro komunikaci mezi výtvarníkem a divákem, protože boří hráze uměle vytvořeného, a pro normálního člověka vcelku nepochopitelného, pojmu jakým moderní umění bezesporu je. Není to chyba diváků, ale spíše prostředků, jakými je současné umění prezentováno. Pokud potřebujete k přečtení výtvarné kritiky výkladový slovník, abyste vůbec pochopili, co se vám někdo snaží sdělit, bude asi někde zakopaný „komunikační pes".

Máte nějaký vzor? Kde hledáte inspiraci?
Co se týká mých vzorů, jde o poměrně rozsáhlé pole osobností z mnoha odvětví. V kostce bych shrnul, že můj obdiv mají lidé, kteří se nebojí jít za svým i přes záludné překážky, kterými je život jedince doslova prošpikován. Nedá se tomu ani říkat běh přes překážky na dlouhou trať, je to spíše setrvalé odklízení naplavených břemen a jenom občas na vás na dně prosvitne něco, co by se s trochou nadsázky dalo nazvat cestou, tedy spíše stezkou. Na takový výlet je potřeba mít dobré průvodce a kvalitní obuv. Pro mne jsou takovými průvodci lidé, kteří touto cestou již prošli a ještě k tomu dokázali vytvořit obdivuhodná díla. Nebudu je vyjmenovávat jednotlivě, jelikož předpokládám, že vaše noviny nemají formát telefonního seznamu a stejně bych na polovinu zapomněl. No, a kvalitní obuví míním Nadhled a Humor, i když někdy s nádechem hořkosti, ale když neokusíte cosi hořkého, strašně špatně se vám potom vychutnávají sladkosti.

Jste všestranný umělec, věnujete se i divadlu a designu. Je to jen doplněk sochařství nebo máte všechny oblasti umění rovnoměrné?
Můj zájem o divadlo asi pramení z jistého vnitřního exhibicionismu a možnosti si ze sebe dělat bezostyšně legraci, aniž by si někdo vcelku oprávněně myslel, že jsem úplný kretén. Divadlo samo o sobě je neskutečný formát, takový živoucí organismus, kde jste pouze zprostředkovatelem, kdežto pravé životní funkce probíhají za hranicí jeviště (často imaginární) neboť publikum je to, co udržuje hru při životě. Pokaždé je to jiné, někdy se podaří vytvořit svalnatého obra a někdy je to spíše subtilní zviřátko odkázané na jednotku intenzivní péče. Záleží na mnoha faktorech. Každopádně je divadlo naprosto rovnocenné s výtvarnou tvorbou. Jde o jiný aspekt téže věci se všemi pro a proti, tudíž jde o krásnou věc. Minimálně vám dokazuje, že rozhodně nejste pupek světa, ale spíše malinkatý prvok, který si spokojeně v pupku přežívá a protože hrajete a diváci reagují, tak s největší pravděpodobností stále ještě žijete a možná naplno.

Jste také autorem netradičních a velice zajímavých topidel. Kde hledáte v této oblasti inspiraci a jak jste se k tomuto oboru dostal?
Otázka designu nebo snad lépe řečeno užitého umění je jemně komplikovaná. Kde začíná design a začíná umění? Je design uměním? Je užité umění designem? Neinzultuje mě první designér, kterého potkám? To jsou první otázky, které vás napadnou. Chápu, že odpovídat na otázku otázkou je sice populární ve filozofii, ale nic moc nevysvětlují. Bylo ovšem nutné je položit, protože odpovědi na ně stále hledám a upřímně doufám, že dále hledat budu, kromě té poslední, nejsem dobrý zápasník. Moje topné plastiky vycházejí přímo z mé tvorby. Někdy něco vytvořím a pak si lámu hlavu, jestli by to nešlo uchopit nějak jinak, víc k lidem a potom vznikají plastiky, jaké jsou prezentovány na výstavě. Stále si myslím, že jde hlavně o solitérní plastiky, sochy, které mají druhotný přesah tím, že poskytují teplo a, doufejme, i vizuální pohodu. Cílem je vytvořit něco, co funguje a ještě k tomu to poměrně nekompromisně definuje prostor ve kterém je to umístěno. To je myslím sen každého výtvarníka, designéra, sochaře a mohl bych pokračovat ve výčtu profesí do nekonečna ale cíl zůstává neměnný. Jaký doopravdy je, to ponechám každému na jeho uvážení.

Lukáš Rais

Lukáš Rais•narozen 1975 v Sokolově

•Od roku 2005 student Vysoké školy uměleckoprůmyslové, atelier Sochařství II pod vedením Jiřího Beránka, Kurta Gebauera a Krištofa Kintery.

•Držitel ceny rektora UMPRUM z roku 2006.

•Aktivně se věnuje literární a divadelní tvorbě.

•Roku 2008 založil neformální lingvistické „DIVADLO COŽE?"