V Trutnově se navzdory nepřízni počasí sešlo před společenským centrem Uffo, které pro Krkonošský deník zajistilo techniku a dvě pódia, přes dvě stovky lidí. Všichni zpívali s žáky sedmých až devátých tříd ZŠ V Domcích, které doprovodili učitelé Marie Píšová a Jaroslav Dvorský. Přišla i ředitelka ZŠ V Domcích Zuzana Horáková Radová: „Chtěla bych popřát všem bohatší příští rok. Nemyslím tím hmotné bohatství, ale to, co nám obohatí srdce a duši," dodala svými slovy punc úvodu akce.

Sváteční atmosféru umocnilo nejen občerstvení, které poskytla kavárna Kaffé Horn, ale i desítky prskavek, které při koledách rozzářily tmu. Radovaly se z nich hlavně děti. Zájmu se těšila i symbolická tombola s dárečky. Lidé vybírali vstupenky do zoo, knihy, DVD a další věci od Města Trutnov, Zoo Dvůr Králové, cestovatele Leoše Šimánka, zpěvačky Kamily Nývltové a dalších. „Akce se nám líbila. Zpívali jsme jako diví. A vyhrála jsem i v tombole," komentovala Eva Semerádová za skupinku několika žen. „Chtěl jsem něco vyhrát, ale aspoň mám rozvrh a pexeso," konstatoval zase Tadeáš Melichar.

Přes 150 návštěvníků si přišlo zazpívat s Deníkem do zoologické zahrady ve Dvoře Králové. Koledy předzpívávaly děti z místní Základní umělecké školy se svými učiteli. K poslední písničce, Vánoce přicházejí, dostaly děti i prskavky, a tak byla ve slavnostně vánočně nazdobené a nasvícené zoo krásná atmosféra. „Na zahřátí návštěvníkům připravila společnost Gastro Zoo horké africké čaje a vyhlášenou specialitu Africký koláč za pouhých 10 korun. Ohřát se mohli i u košů se zapáleným dřevem," uvedla Jana Myslivečková, tisková mluvčí zoo.

Pavilony zůstaly mimořádně otevřené do 20 hodin, a tak si návštěvníci užili i procházku po zoo. „Dotazovaní odpověděli, že se jim akce moc líbila, ohodnotili ji jako skvělý nápad a určitě přijdou i příští rok, pokud se něco podobného uskuteční. Díky Deníkům za bezvadný nápad a moc děkuji všem, kteří dnes v zoo akci připravili a pomohli nám," dodala Jana Myslivečková.

Také v Domě obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK v Horním Maršově se sešli lidé, kteří si chtěli společně v komorním duchu zazpívat koledy a zapojit se tak do akce regionálních deníků Česko zpívá koledy.
Prostory rekonstruované fary poskytlo Středisko ekologické výchovy SEVER, které nově rekonstruovaný, památkově chráněný objekt vlastní. „Po odzpívání předepsaných pěti koled jsme pokračovali zpěvem dalších, které přichystala Hana Kulichová ze SEVERu. Akce se lidem líbila, ocenili drobné pohoštění i to, že mohli zpívat v teple slavnostně vyzdobeného sálu bývalé fary. Zúčastnili se pracovníci SEVERU, obyvatelé Horního Maršova i přespolní a dokonce i ubytovaní hosté, pobývající toho času v DOTEKU.

Účastníci si při návštěvě fary prohlédli také výstavu s vánoční tématikou, která je k vidění v prostorách DOTEKU až do Hromnic, tedy do 2. února příštího roku. Z ohlasů je zřejmé, že je velký zájem pořádat s Deníkem akci i v příštím roce a v milé tradici tak pokračovat," uvedla Jana Skučková ze Severu..

Zdroj: Youtube