Připomíná 260 let trvání poštovního provozu v Trutnově a zároveň 85. výročí založení prvního zdejšího klubu filatelistů. Je dokladem o více než dvousetleté historii místních lidí a firem. Ukazuje zároveň moderní sběratelské trendy, dnes dostupné prakticky komukoliv.

Historické exponáty připravili Pavel Janata a Karel Kubišta. Každý se dívá na jiné období vývoje poštovnictví v regionu. „Pavel Janata zpracoval etapu před rokem 1850, tedy dobu, kdy nebyly používány pro výplatu poštovného známky, jak je známe dnes. Nabízí podrobný pohled na nejstarší historii poštovnictví v době začínající průmyslové revoluce. Karel Kubišta se zaměřil na období vrcholící industrializace Trutnova. Na obou expozicích je poznat kousek historie místních firem, dnes neexistujících a často zapomenutých," přiblížil část výstavy Michal Čípel z Klubu filatelistů.

Sbírka analogických pohlednic

Moderní sběratelé vyhledávají dostupnější obory, se kterými se dostává většina z nás běžně do styku. Například místostarostka Hana Horynová připravila ukázku analogických pohlednic, tedy takových, které mají stejný motiv s poštovní známkou.

„Exotičtější příspěvek připravil sběratel Palata, který se zaměřil na doklady o poštovním provozu s Antarktidou. I tento trvale neobydlený kontinent má poštovní provoz a doklady o něm jsou zajímavým sběratelským objektem," dodal Michal Čípel.

Výstava je k vidění ještě dnes od 8 do 17 hodin a lze na ni získat příležitostné poštovní razítko, korespondenční lístek a další materiály.