Vše se odehrávalo na kůru kostela pod taktovkou sbormistra Víta Havlíčka, který hrál také na varhany a citlivě doprovázel sólistu i sbor. Když se pod chrámovou lodí rozezněl nádherný tenor rakouského hosta, mnohým se tajil dech. Jörg Schneider disponuje krásným, znělým a příjemně barevným hlasem, se kterým bez problému zaplnil prostor kostela. Na pořad přišly skladby světoznámých autorů. V podání sólisty zaznělo Ombra mai fu z opery Xerxes G. F. Händela, Ave Maria F. Schuberta nebo Agnus Dei G. Bizeta, v podání sboru pak díla M. Stadlera, C. Nielsena, D. Bortňanského, M. Haydna nebo J. Rheinbergera. Společně všichni provedli úvodní část Kyrie z Korunovační mše W. A. Mozarta, kde spolu s Jörgem Schneiderem zazpívala sólistka sboru sopranistka Andrea Zaorálková, Pueri concinite J. Rittera von Herbecka a jako přídavek známé Panis angelicus C. Francka.

Na závěr se účinkující přišli představit před oltář. Obecenstvo je odměnilo dlouhým potleskem. Mimo květin obdržel sympatický sólista drobné dárky a nezapomnělo se ani na vynikající výkon sopranistky Andrey Zaorálkové. Několik závěrečných slov pronesl sbormistr Vít Havlíček, který poděkoval publiku, sboru i sólistovi, že přijal pozvání na tento koncert pořádaný Kruhem přátel hudby. Pozval také na další koncerty sboru. Zážitek z koncertu byl nádherný, publikum zaplnilo všechny lavice.

A co říci na závěr? Děkujeme. Potřebujeme vás.

Jana Roupová