„Výstava v široké formě ukazuje, jakému umění se mladí lidé, pod odborným vedením, mohou naučit. A je to mimořádná podívaná," řekla k výstavě Alena Losová, radní Libereckého kraje.

Studenti šperkárny představují velké plastiky i drobné práce zlatníků, rytců a brusičůProstory ambitu poskytují dostatek místa pro velké kované a odlévané plastiky, ale i vitríny s drobnými pracemi z dílen zlatníků, rytců a brusičů drahých kamenů. Tato oddělení zde vystavují soupravy šperků, drobné plastiky, medaile, mědirytiny, zbraně a hračky. Prezentována je na výstavě celá škála uměleckořemeslných předmětů z doby současné i z dřívějších let.

„Bylo milé, že na komentované prohlídce, vedené akad. soch. Janem Mastníkem, který již 32 let vede kovářské oddělení, se ke svým dílům přihlásili i někteří autoři, absolventi školy, kteří svým vyprávěním prohlídku doplnili," poznamenala ředitelka školy Jana Rulcová. „Doufáme, že si obyvatelé a návštěvníci České Lípy najdou cestu do muzea i ve čtvrtek 21. dubna, kdy zde proběhne Den země s řemeslnými dílnami a ukázkami práce našich žáků," dodala.

Výstava prací žáků SUPŠ a VOŠ Turnov potrvá do 15. května. Kdo nestihne navštívit českolipskou výstavu, může poslední víkend v květnu navštívit Dny otevřených dveří na turnovské „šperkárně", kdy se mimo jiné bude odlévat bronzový zvon před očima diváků. V rámci svářečského sympozia budou vznikat ze šrotu originální figurální plastiky a každé místo školy nabídne jinou podívanou.

Studenti šperkárny představují velké plastiky i drobné práce zlatníků, rytců a brusičů