KDY: 28. září
KDE: Turnov

Smyslem této slavnosti je osvěta a propagace myslivosti jako činnosti ve vztahu k volně žijící zvěři, spolková občanská aktivita udržující tradice a zvyky, které jsou součástí českého národního dědictví. Svatý Hubert je považován za patrona myslivců a po tomto světci je tato slavnost nazvána.

Akce bude zahájena na Valdštejně 28. září 2019 ve 13:00 hodin, poté bude probíhat program skládající se z ukázek lovecké hudby, loveckých signálů a hlaholů, ukázek různých druhů vábniček a vábení divoké zvěře, předvedení populárně naučnou formou ukázek plemen loveckých psů, představení loveckých dravců, včetně letových ukázek, ze slavnostního pasování na myslivce po úspěšně vykonaných mysliveckých zkouškách a vyhlášení nejlepších dětských výtvarných prací z mateřských škol. Při akci budou přítomni výrobci a prodejci stříbrného a dřevěného mysliveckého šperku. Celá akce bude doprovázena delegací Řádu Svatého Huberta. K poctě české myslivosti bude slavnost po 16 hodině zakončena Svatohubertskou mší v kostele Sv. Jana Nepomuckého na hradu Valdštejn.

Po celou dobu konání akce budou pro děti připraveny soutěže z mysliveckých a lesnických dovedností a znalostí. Bude soutěženo v poznávání stromů, stop zvěře, preparátů a v dalších disciplínách. Splnění každého úkolu je potvrzeno do účastnické listiny a nakonec účast odměněna malým dárkem. Dále zde bude připravena výtvarná dílna, kde si děti budou moci z převážně přírodních materiálů vyrobit své dílko. V sálu hradu bude instalována výstava dětských výtvarných prací dětí s tématem „Les očima dětí“. Dále uvidíme ukázky práce se sekerou včetně hodu oboustrannou sekerou dle mezinárodních pravidel, včetně možností vyzkoušení sekery pro návštěvníky.

V době konání slavnosti je vstup do hradu od 12 hodin na Valdštejn zdarma. Občerstvení je zajištěno v předhradí.