KDY: do 24. ledna 2021
KDE: Oblastní charita Trutnov
ZA KOLIK: libovolná výše daru

Hlavní je pomoc nemocným a potřebným lidem v nouzi. Váš dar můžete věnovat do online kasičky na číslo účtu: 66008822/0800 pod variabilním symbolem: 77705026. V Trutnově a okolí je možné přinášet dary do pokladničky v sídle Oblastní charity (ul. Dřevařská 332, Trutnov Poříčí) a dále na vybraná místa obecních, městských úřadů či obchodů.

Navštivte online koledu na www.trikralovasbirka.cz a přispějte do online kasičky. Až vám koledníci zazpívají, přehrajte si požehnání, vyberte dárek a podpoře tím Oblastní charitu Trutnov. Více informací na https://trutnov.charita.cz/.