Účastníci letošní Tříkrálové sbírky vyrazí do ulic zítra, v doprovodu průvodce a s pokladničkou opatřenou logem Charity. „Po výzvě v prosincovém Zpravodaji se letos přihlásilo 96 dětí a 32 průvodců. Ti tvoří 32 skupinek, kdy jedenáct z nich je z Hostinného a další jsou zastoupeny v Prosečné, Rudníku, Dolní Kalné, Čermné a Horní Olešnici. Z loňské sbírky získala charitní pečovatelská služba Hostinné 65 procent výtěžku, proto mohla být dovybavena prádelna a společenská místnost v pečovatelském domě,“ sdělila Luisa Polešovská, vedoucí pečovatelské služby. V roce 2011 se téměř stovce zdejších koledníků podařilo získat přes 93 tisíc korun. V celé královéhradecké diecézi vloni vyšli do ulic dobrovolníci s 2436 kasičkami a lidé do nich vložili přes 10 milionů korun. V celé republice se podařilo získat 73 milionů. Tříkrálová sbírka má jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. (aš)