Roku 1716, rok po zavěšení, se třešeň na sedmi větvích zazelenala. Tolik ve zkratce o místním zázraku, od kterého vloni, a vlastně i letos, uplynulo 300 let.
Nejen této události a vzniku poutního místa se věnuje nová publikace Petra Bergmanna Studánka 1715 – 2015.

Obsahuje i kapitoly zachycující historii Malých Svatoňovic, galerii svatých obrázků, svátostky a pamětní mince, pamětní litografie a obec na starých pohlednicích. Připomenuté je hornictví na Svatoňovicku, lázně, přírodní podmínky a další.

Událost aktuálně připomíná i výstava v Kulturním klubu, kde jsou k vidění Malé Svatoňovice na starých mapách, pohlednicích, svatých obrázcích a dalších archiváliích ze sbírky Petra Bergmanna.