Řadu let Jiří Sopko působil jako profesor na Akademii výtvarných umění v Praze, po dvě funkční období jako její rektor. Je členem výtvarné skupiny 12/15 Pozdě ale přece a Umělecké besedy.

V Trutnově se umělec prezentuje cyklem Tryptychy. Tímto pojmem se označuje v dějinách umění umělecké dílo složené ze tří částí. Užíván byl zejména ve středověku při tvorbě oltářů, ale s principem pracovali i renesanční, barokní a moderní umělci.

Spojit tři obrazy v jeden celek umožnilo Jiřímu Sopkovi znásobit účinek díla, rozšířit obrazovou plochu a akcentovat epickou stránku obrazu v podobě symbolického příběhu. Výstava bude k vidění do 16. dubna.

Police Symphony Orchestra vyprodala trutnovské Uffo.
Police Symphony Orchestra vyprodala Uffo